5 nov 17.00 uur Choral Evensong at BOAZ, een unieke Engelse traditie in Overveen, gastpredikant dominee Ad van Nieuwpoort!

Drie zondagen door de Martinus Cantorij met Choirmaster Paul Waerts

Dit koor legt zich toe op Anglicaanse kerkmuziek uit alle stijlperioden. Het heeft als “visiting choir” veel gezongen in Britse kathedralen en abdijkerken zoals St. Paul’s Cathedral en Westminster Abbey in Londen. Dit getuigt van de hoge zangkwaliteit van dit koor!
Het koor zingt in antifonale opstelling: twee koren staan tegenover elkaar en zingen nu eens samen, dan weer elkaar afwisselend. Vooral bij het ´Anglican chanting’ komt deze kooropstelling tot haar recht. Het koor is gespecialiseerd in ‘Choral Evensongs’: het Anglicaans ‘Avondgebed’ waarbij het koor bidt, luistert naar de lezingen en vooral de lofzang gaande houdt. Dit laatste gebeurt door het zingen van psalmen, introits (openingswoorden), hymns (gezangen), responses (gebeden zoals het Onze Vader), canticles (lofzangen van Maria en Simeon) en anthems (meestal meerstemmig).

Drie zondagen 5 november 2017 en 11 februari en 22 april 2018, steeds van17.00-18.00 uur.
Gastpredikant op 5 november: dominee Ad van Nieuwpoort.
Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen. Aanmelden niet nodig. Deurcollecte.

Geef uw reactie