Donderdag 15 maart: IS PAUS FRANCISCUS MET “LAUDATO SI!” EEN VERNIEUWER? Een lezing door pater Eduard Kimman in Overveen

Midden negentiende eeuw brak de industrialisatie door in Europa en Noord-Amerika. Verpaupering van de arbeiders dreigde. Het socialisme kwam op. De tijdgeest was liberaal. Vrij onverwacht wist Paus Leo XIII op een originele manier met een rondzendbrief een begin te maken met de christelijk-sociale beweging: vakbonden, werkgeversverenigingen, avondscholen, etc. Overal in Europa en de VS. Een nieuw elan! Dat was 1891 en de decennia erna. Periodiek keken pausen terug op die mijlpaal met nieuwe encyclieken.

Maar niets was zo succesvol als Rerum Novarum. Weet de huidige paus met zijn originele encycliek “Laudato Si” ook het momentum van ons tijdsgewricht te pakken en gaat er ook iets groeien? Wat is daar voor nodig, behalve dan een inspirerend document?

Eduard Kimman SJ is econoom en pater jezuïet. Gedurende meer dan 25 jaar was hij actief als hoogleraar “Economie en Ethiek” op drie Nederlandse faculteiten. Hij zal een inleiding over dit boeiende thema verzorgen.

Donderdag 15 maart van 20.00-22.00 uur in de Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7, 2051 BD  Overveen

Gratis toegang. Graag aanmelden voor 12 maart via secretariaat.boaz@outlook.com

 

Reacties zijn gesloten.