Zorg voor de naaste/PCI’s

Parochianen zijn als vrijwilliger betrokken bij verschillende initiatieven, projecten en organisaties gericht op het verlenen van hulp aan sociaal kwetsbare mensen. De parochies ondersteunen deze inzet door hun Interparochiële caritas instelling (IPCI): een kerkelijke rechtspersoon met een eigen bestuur en financieel beheer die sociaal charitatief werk tot doelstelling heeft.

Tijdelijke financiële en/of sociale hulp
Er worden fondsen geworven onder parochianen om hulp te verlenen aan mensen met te beperkte financiële middelen. De caritas instelling begeleidt privé personen die financieel of sociaal in nood verkeren door informatie, bemiddeling en zo mogelijk en nodig tijdelijke financiële en andersoortige materiële hulp.
Vanaf 1-1-2018 zijn de PCI’s van de parochies Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort gefuseerd in 1 IPCI, met de nieuwe naam: Caritas BOAZ.
De Caritas BOAZ zamelt regelmatig gaven in voor de voedselbank.

Diaken Gert-Jan van der Wal is pastor met caritas en zorg als bijzonder aandachtspunt voor de regio BOAZ. Hij begeleidt de Caritas BOAZ, onderhoudt mede contact met de burgerlijke gemeenten en andere relevante organisaties (zie helemaal onderaan bij: Nuttige telefoonnummers/sites). De parochies en Caritas BOAZ informeren zich actief over de veranderingen in de uitvoering van verschillende regelingen die een grotere participatie van de sociale omgeving van de hulpvrager veronderstellen.

Contact diaken Gert Jan van der Wal
Diaken van der Wal is bereikbaar voor acute nood en persoonlijke crisissituaties.

telefoon: 020-4977612 of 06-43223690
e-mail: gertjanvanderwal@live.nl

Voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort
IPCI Caritas BOAZ:
IBAN rekeningnummer: NL39 ABNA 0543772934
t.n.v. IPCI Caritas BOAZ

Algemeen emailadres:  voorlopig is dit nog: caritas.overveen@gmail.com (over enige tijd wordt dit: info@caritasboaz.nl)

Emailadres voor specifieke aanvragen voor Bloemendaal-Overveen:
bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl  

Emailadres voor specifieke aanvragen voor Aerdenhout-Zandvoort:
aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl  

contactpersoon voor Overveen: mevr. Irene Bosschaart, tel. 06-29501133
contactpersoon voor Bloemendaal en Santpoort-Zuid: mevr. Trix van Holk, tel. 023-5373904
contactpersoon voor Aerdenhout/Zandvoort:

Lees meer in onderstaande folder:

234 kBcaritas overveen folder 2016

Nuttige telefoonnummers/sites
www.welzijnbloemendaal.nl voor vragen over wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën 023 5250366.

WMO loket Bloemendaal 023 5267007.

www.kontext.nl organisatie voor welzijn maatschappelijke dienstverlening Zuid-Kennemerland 023 5433200.

www.pmohaarlem.nl platform voor hulp voor minima 023 5341195.

www.iasz.nl gemeentelijke sociale diensten van Bloemendaal, Heemstede, 023 5485868. www.haarlem.nl