Zorg voor de naaste/PCI’s

Parochianen zijn als vrijwilliger betrokken bij verschillende initiatieven, projecten en organisaties gericht op het verlenen van hulp aan sociaal kwetsbare mensen. De parochies ondersteunen deze inzet door hun parochiële caritas instellingen (PCI’s): kerkelijke rechtspersonen met een eigen bestuur en financieel beheer die sociaal charitatief werk tot doelstelling hebben.

Tijdelijke financiële en/of sociale hulp
Er worden fondsen geworven onder parochianen om hulp te verlenen aan mensen met te beperkte financiële middelen. De caritas instellingen begeleiden privé personen die financieel of sociaal in nood verkeren door informatie, bemiddeling en zo mogelijk en nodig tijdelijke financiële en andersoortige materiële hulp. Zij zijn parochieel georganiseerd en zamelen regelmatig gaven in voor de voedselbank.

Diaken Gert-Jan van der Wal is pastor met caritas en zorg als bijzonder aandachtspunt voor de regio BOAZ. Hij begeleidt de caritas instellingen, onderhoudt mede contact met de burgerlijke gemeenten en andere relevante organisaties (zie helemaal onderaan bij: Nuttige telefoonnummers/sites). De parochies en caritas instellingen informeren zich actief over de veranderingen in de uitvoering van verschillende regelingen die een grotere participatie van de sociale omgeving van de hulpvrager veronderstellen.

Contact diaken Gert Jan van der Wal
Diaken van der Wal is bereikbaar voor acute nood en persoonlijke crisissituaties.

telefoon: 020-4977612 of 06-43223690
e-mail: gertjanvanderwal@live.nl

Voor Zandvoort en Aerdenhout
Interparochiële Caritas Instelling Agatha en Antonius&Paulus parochies
Sparrenlaan 9, 2111 AE  AERDENHOUT
IBAN rekeningnummer: NL29 FVLB 0227 0527 30

contactpersoon: mevrouw Olga Vehmeijer
telefoon: 023-5440270
e-mail: ocmvehmeijer@planet.nl

Voor Overveen en Bloemendaal
Caritas Overveen:
IBAN rekeningnummer: NL39 ABNA 0543772934
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling Overveen
contactpersoon: de heer Ad van Schaik, tel. 06-51616625
contactpersoon voor Bloemendaal: mevr. B. van Holk, tel. 023-5373904
caritas.overveen@gmail.com

Lees meer in onderstaande folder:

234 kBcaritas overveen folder 2016

Nuttige telefoonnummers/sites
www.welzijnbloemendaal.nl voor vragen over wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën 023 5250366.

WMO loket Bloemendaal 023 5267007.

www.kontext.nl organisatie voor welzijn maatschappelijke dienstverlening Zuid-Kennemerland 023 5433200.

www.pmohaarlem.nl platform voor hulp voor minima 023 5341195.

www.iasz.nl gemeentelijke sociale diensten van Bloemendaal, Heemstede, 023 5485868. www.haarlem.nl