Het persoonlijke Godsbegrip van Etty Hillesum

Op 1 okt hield Wendela Vuylsteke-Van Ravels een zeer boeiende lezing over Etty Hillesum in de Agathakerk. Er waren ruim 30 toehoorders.

“De omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden, wat niet belemmert dat men zijn leven eraan kan wijden de slechte te verbeteren” uit het Dagboek van Etty Hillesum, vrijdag 3-7-1942.
Etty werd geboren in een Nederlands-joodse familie, kreeg bekendheid door de publicatie van haar dagboek, 38 jaar nadat zij in Auschwitz werd vermoord. In haar dagboek verwoordde ze haar persoonlijke, innerlijke ontwikkeling te midden van de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog.
Etty spreekt ons nog steeds aan. Zowel haar leven als denken waren onconventioneel en zij overschreed in haar denken de toenmalige vaste denkpatronen. Haar ontwikkeling naar een zeer persoonlijk godsbegrip doorbrak volledig het traditionele beeld van die tijd en maakt haar modern en eigentijds.
Zij heeft ons iets te zeggen over onze houding tegenover het geweld en de terreur, ook in deze tijd. Haar wijsheid is tijdloos en universeel.
Wendela vertelde over Etty’s leven met de innerlijke en uiterlijke omslagpunten, haar groei in spiritualiteit.

De kernachtige samenvatting van Etty’s Godsbegrip is: verlaat het begrip van God die ingrijpt (bijvoorbeeld in oorlogen, dus het vragen aan God om de Tweede Wereldoorlog op te laten houden), naar een God, die je met hart en ziel toelaat, een God van de relatie. De mens is dan in staat om al zijn ellende te composteren in vruchtbaar handelen door liefde en vergeving toe te laten in zijn leven. In Etty’s geval zeiden mensen die haar in Auschwitz hebben meegemaakt “Etty gaf licht”, ondanks het vele lijden dat ze daar meemaakte en was daardoor een steun voor de anderen. 

Reacties zijn gesloten.