Het was weer een prachtige Choral Evensong at BOAZ, door de Martinus Cantorij met Choirmaster Paul Waerts

Op zondag 25 juni om 17.00 uur in Overveen jl. zong de Martinus Cantorij weer prachtig, o.l.v. Choirmaster Paul Waerts en organist Erik Jan Eradus. Dit koor heeft zich toegelegd op op Anglicaanse kerkmuziek. Het heeft als “visiting choir” veel gezongen in Britse kathedralen en abdijkerken zoals St. Paul’s Cathedral en Westminster Abbey in Londen. Hun zangkwaliteit is dan ook van hoge klasse! Het koor zingt in antifonale opstelling: twee koren staan tegenover elkaar en zingen nu eens samen, dan weer elkaar afwisselend. Vooral bij het ´Anglican chanting’ komt deze kooropstelling tot haar recht. Het koor is gespecialiseerd in ‘Choral Evensongs’: het Anglicaans ‘Avondgebed’ waarbij het koor bidt, luistert naar de lezingen en vooral de lofzang gaande houdt. Dit laatste gebeurt door het zingen van psalmen, introits (openingswoorden), hymns (gezangen), responses (gebeden, zoals het Onze Vader), canticles (lofzangen van Maria en Simeon) en anthems (meestal meerstemmig).

Pastoor Bart Putter verwelkomde als gast Bernard Luttikhuis, predikant van de Grote Kerk/de St. Bavokerk (Grote Markt, Haarlem). Deze had gekozen voor een lezing uit de eerste brief aan de Korinthiërs van Paulus, en het gedeelte uit het Lucasevangelie waarin wordt beschreven hoe Jezus te gast is bij Maria en Martha. Paulus moedigt – in zijn tijd – de slaven die christen worden aan om zich te zien als vrije mensen, onder Christus, ondanks dat ze nog slaaf zijn. De vrije mensen moedigt hij in dezelfde zinsnede aan om zich te beschouwen als slaven van Christus. Zo worden wij geroepen elkaar te erkennen voor wie we zijn, elkaars waardigheid te zien, zoals ook Martha moet leren haar zus Maria te aanvaarden zoals die is: Martha is de “doener”, Maria de luisterende, degene die aan de voeten van Jezus zit en luistert naar zijn worden.

In de ogen van God zijn we allemaal gelijkwaardig, heeft ieder van ons zijn eigen waardevolle kanten, en wij worden door Christus aangemoedigd die bij elkaar te zien.

De volgende Choral Evensong zal zijn op zondag 5 november van 17.00-18.00 uur in de kerk te Overveen, met als gastpredikant dominee Ad van Nieuwpoort.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage bij de deurcollecte wordt zeer op prijs gesteld.
Elke Choral Evensong is anders. Maak het een keer mee (of vaker), het is echt prachtig!

 

Reacties zijn gesloten.