Bisschoppen bevelen speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen van harte aan!

De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie voert jaarlijks twee grote campagnes: de Adventsactie en de Vastenactie. Daarnaast zet de stichting zich gedurende het jaar in voor mensen en gebieden waar urgent hulp nodig is. In de week van 30 mei tot en met 5 juni geeft de stichting met een speciale campagne aandacht aan vluchtelingen. Deze campagne wordt van harte aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen. De Bisschoppelijke Vastenactie heeft voor deze campagne een project geadopteerd van Caritas Jordanië, waar ruim 86 procent van de Syrische vluchtelingen leeft onder de armoedegrens. Deze vluchtelingen lenen gedreven door wanhoop geld of gebruiken hun spaargeld om te overleven. Ze besparen op voedsel, sturen kinderen uit bedelen of zoeken hun toevlucht in gevaarlijk en illegaal werk. Om Caritas Jordanië te ondersteunen in hun werk bevelen de Nederlandse bisschoppen deze campagne van harte aan. Parochies kunnen dit doel steunen door bijvoorbeeld hiervoor op zondag 5 juni te collecteren. In diezelfde week worden parochiële vrijwilligers voor de missie en ontwikkeling in de bisdommen via het landelijke Vastenactie Nieuws geïnformeerd over het project. Ook ontvangen alle donateurs een brief met het verzoek Caritas Jordanië te steunen. Er zijn nog meer mogelijkheden om mee te doen aan deze actie. Deze zijn te vinden op www.stichtingbva.nl .

Een vluchteling vertelt:
 “Ik had geen andere keus die dag, dan met mijn kinderen weg te rennen.” vertelt Hind Abu Saif (38) die in 2012 vlucht naar Jordanië, en de gebeurtenis beschrijft die sinds die dag in haar geheugen staat gegrift. “Een groep gewapende mannen drong ons huis in Daraa binnen. Mijn man Khaled werd overmeesterd, ondervraagd en vervolgens doodgeschoten. Godzijdank hebben mijn kinderen en ik het er levend vanaf gebracht.”

Meer dan 11 miljoen mensen zijn sinds de start van het conflict in Syrië het land ontvlucht. De grootste stroom komt terecht in buurlanden als Jordanië, waar momenteel maar liefst 1.400.000 Syrische en Irakese vluchtelingen verblijven. Voor slechts twintig procent van hen is plek in vluchtelingenkampen. De overige 1,12 miljoen leven, onder erbarmelijke omstandigheden, in en rond de steden.

Kijk voor meer informatie op www.stichtingbva.nl Via de website kunt u ook rechtstreeks doneren.

Wilt u zelf een gift over maken? Dat kan t.a.v. Stichting BVA, rekeningnummer IBAN: NL 38 INGB 0002 0105 43 onder vermelding van Vluchtelingen

Landelijke actieweek: 30 mei – 5 juni, maar ook daarna blijft uw gift van harte WELKOM!

 

 

Reacties zijn gesloten.