Jubileumbijeenkomst Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk op 30 nov van 13.00-17.00 uur bij de Tiltenberg, Vogelenzang. Gratis toegang, aanmelden vòòr 15 nov 2018!

Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk: Jubileumbijeenkomst, 10 jaar CSLK
met presentatie van de nieuwe bundel‘De grondslag van de Katholieke Sociale Leer’

Op vrijdagmiddag, 30 november 2018, is de jubileumbijeenkomst van 10 jaar “Centrum voor de sociale leer van de Kerk” (CSLK) opgericht door mgr. J. Punt. Het CSLK heeft tot doel het bestuderen, verdiepen en verbreiden van de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Tijdens deze bijeenkomst wordt de nieuwe bundel (ruim 140 pagina’s) gepresenteerd met daar in centraal een omvangrijke tekst van prof. dr. Gerard van Wissen over de grondslag van de Katholieke Sociale Leer. Zijn postume bijdrage verwoordt in essentie de basis voor de visie van de Kerk op de inrichting van de samenleving, als verwoord in haar sociale encyclieken, beginnend bij Rerum Novarum tot aan Laudato Si’ van paus Franciscus. Voorafgaand aan de presentatie van de bundel zal Dr. Eduard Kimman SJ een voordracht houden over paus Franciscus en de sociale boodschap van de Kerk. Pater Kimman is als adviseur betrokken bij het CSLK.

Programma:

  • Ontvangst en registratie
  • Opening en inleiding door drs. Victor Scheffers, voorzitter CSLK
  • Lezing ‘Paus Franciscus en de sociale boodschap van de Kerk’, door Dr. Eduard Kimman
  • Presentatie van de bundel ‘De grondslag van de Katholieke Sociale Leer’, door Philip Weijers
  • Aanbieden van de bundel
  • Reactie van de bisschop en afsluiting
  • Vespers, voorganger mgr. Dr. J. Punt
  • Afsluiting, ontmoeting en borrel

Wanneer:        30 november 2018
Tijd:                13.00 – 17.00 uur
Toegang:        vrij, na afloop deurcollecte (ter bestrijding van de onkosten)
Plaats:             De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, 2114 AM, Vogelenzang

Aanmelden vóór 15 november 2018 op info@cslk.nl of op 0252-345345 (De Tiltenberg).
Meer informatie bij bestuurslid, Philip Weijers, info@cslk.nl en op onze site www.cslk.nl.

 

Reacties zijn gesloten.