Rondleiding aan 60 studenten Luzac College in de kerk te Overveen

De schoolleiding van het Luzac College Haarlem verzocht ons om op 29 augustus 2017, als begin van de introductieweek van de school 60 leerlingen, in de leeftijd van 16-18 jaar, onze kerk te laten zien. Begeleid door de conrector en een docent, die wij al eerder mochten ontmoeten. Mobieltjes werden uitgezet en in een uiterst prettige sfeer werden zij betrokken bij christendom en katholieke kerk.
Uitleg werd gegeven in de Stijlkamer over het schilderij “Inwijding van onze kerk”, schilderij met portret van tante Heintje. Daarna in de Regenboogzaal uitleg over de Statie vanaf 1692 en de groei naar parochie met invloed van de reformatie. In de sacristie uitleg over de ramen met de nadruk op de kerstening van Kennemerland door Adelbertus. Het Heilige putje in de sacristie werd toegelicht. Bewondering door de leerlingen voor onze mooie kerk, het doopvont, de glas-in-lood-ramen en het gemarmerde hoofdaltaar.

Toelichting over de kruiswegstaties en de Mariakapel. Ook bezochten wij de bisschoppelijke grafkelder en ons kerkhof. Vele leerlingen bedankten na afloop voor het in hun beleving interessante bezoek. Voor het eerst in een kerk? Zij komen zeker terug, want na het slagen bij Luzac wordt hun diploma in een stijlvolle bijeenkomst uitgereikt in onze kerk in juli 2018. Deze traditie bestaat al vele jaren.

Na afloop was er was gelegenheid tot het stellen van vragen: “Meneer, mogen wij een kaarsje opsteken achter in de kerk en daarbij de herinnering aan overleden familieleden toevoegen?”
Deze vraag deed de rondleider goed, de uitleg was begrepen!

Cor Kroon

Reacties zijn gesloten.