ZALIG NIEUWJAAR voor U allen!

Kijk op: https://boazparochies.nl/vieringen/

Onder het menu VIERINGEN ziet u de tijden, voorgangers en koren van de volgende kerken:
de katholieke kerken in Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort
VANAF JANUARI 2019 ZIJN DE VIERINGEN IN DE BOAZ-PAROCHIES ALS VOLGT:
De vieringen beginnen in Bloemendaal, Aerdenhout, Overveen en Zandvoort om 10.00 uur (in alle vier de kerken op hetzelfde tijdstip).
Elke eerste en derde zondag is er een viering in Overveen en in Aerdenhout (allebei om 10.00 uur). 
(Elke derde zondag is er Kinderkerk/crèche in Overveen).
Elke tweede en vierde zondag is er een viering in Bloemendaal en in Zandvoort (allebei om 10.00 uur).
Als er een vijfde zondag is in de maand, dan is er een viering in Overveen (om 10.00 uur met het koor Cantate Domino, en Kinderkerk/crèche).
Met kerkelijke feestdagen is het anders, kijk svp in het Parochieblad en op de website (de website is het meest actueel).

en van de vier Haarlemse kerken vindt u ook op onze site de tijden/voorgangers/koren (de Haarlemse kerken hebben wel elke zondag een viering):

de Bavo-kathedraal aan de Leidsevaart
de Josephkerk in de Jansstraat
de Groenmarktkerk aan de Nieuwe Groenmarkt
de Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk

Reacties zijn gesloten.