Caritas BOAZ voor zorg van de naaste

Caritas BOAZ is de naam van de nieuw gevormde Interparochiele Caritas Instelling (IPCI) van onze BOAZ-parochies. Per 1 januari 2018 zijn de voormalig zelfstandige PCI’s gefuseerd.

Caritas BOAZ wordt gevormd door meelevende, kundige vrijwilligers die hulp willen bieden aan alle inwoners binnen het BOAZ parochiegebied die in nood zijn, op financieel of op praktisch vlak. Hebt u behoefte aan tijdelijke ondersteuning of ziet u mensen in uw omgeving die hulp nodig hebben, dan wordt u nadrukkelijk uitgenodigd om contact op te nemen met Caritas BOAZ.

In praktijk betekent dit, dat de werkgroep Caritas Bloemendaal Overveen zich ontfermt over alle steunaanvragen vanuit hun parochiegebied via bloemendaal.overveen@caritasboaz.nl
Contactpersoon voor Bloemendaal mw. Trix van Holk 023- 537 39 04 en/of voor Overveen mw. Irene Bosschaart 06- 2950 1133

De werkgroep Caritas Aerdenhout Zandvoort is bereikbaar via aerdenhout.zandvoort@caritasboaz.nl

Zo blijven alle parochiegebieden in direct contact staan met hun lokale caritas werkgroep!
Het overkoepelend IPCI Caritas Boaz bestuur is direct bereikbaar via info@caritasboaz.nl en heeft alle bestuurlijke Caritas zaken onder haar hoede.  Tel. 06-2950 1133

Bij pastorale nood kunt u contact opnemen met onze pastor-diaken Gert Jan van der Wal:
Diaken van der Wal is bereikbaar voor acute nood en persoonlijke crisissituaties.
telefoon: 020-4977612 of 06-43223690
e-mail: gertjanvanderwal@live.nl
Diaken Gert-Jan van der Wal is pastor met caritas en zorg als bijzonder aandachtspunt voor de regio BOAZ. Hij begeleidt de Caritas BOAZ, onderhoudt mede contact met de burgerlijke gemeenten en andere relevante organisaties (zie helemaal onderaan bij: Nuttige telefoonnummers/sites). De parochies en Caritas BOAZ informeren zich actief over de veranderingen in de uitvoering van verschillende regelingen die een grotere participatie van de sociale omgeving van de hulpvrager veronderstellen.

Alle activiteiten van Caritas BOAZ worden gefinancierd uit giften en legaten. Als u financiële steun wilt geven aan Caritas BOAZ, dan aanvaarden wij deze met dankbaarheid op bankrekeningnummer NL39 ABNA 0543 7729 34  t.n.v. IPCI Caritas BOAZ. Door onze ANBI -status zijn alle giften fiscaal aftrekbaar.

Als u interesse hebt in deelname aan de Caritas werkgroep bij u in de buurt dan bent u van harte welkom om zich aan te melden, telefonisch of via onze mail.
Want Caritas BOAZ zijn we samen!

Nuttige telefoonnummers/sites
www.welzijnbloemendaal.nl voor vragen over wonen, welzijn, zorg, vervoer en financiën 023 5250366.

WMO loket Bloemendaal 023 5267007.

www.kontext.nl organisatie voor welzijn maatschappelijke dienstverlening Zuid-Kennemerland 023 5433200.

www.pmohaarlem.nl platform voor hulp voor minima 023 5341195.

www.iasz.nl gemeentelijke sociale diensten van Bloemendaal, Heemstede, 023 5485868. www.haarlem.nl

Reacties zijn gesloten.