Caritas weekend 11 en 12 nov: Voedselbank Haarlem e.o. in transitie

Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een financiële ondersteuning van de Voedselbank Haarlem e.o.
E.o. staat o.a. voor een uitdeelpunt van voedselpakketten in Pluspunt Zandvoort.

De  ondersteuning betreft het project: “Voedselbank Haarlem e.o. in transitie”.

WAT IS DE VOEDSELBANK?

Voedselbank Haarlem e.o. is een grote vrijwilligersorganisatie met ANBI-status die inmiddels ruim tien jaar bestaat en die met zo’n 120 vrijwilligers vanuit haar hoofdvestiging aan de Oostvest 54 in Haarlem wekelijks ongeveer 200 gezinnen (ofwel ongeveer 600 personen) van voedsel voorziet. Het voedsel wordt ingezameld en naar tien uitdeelpunten in de regio gebracht en aldaar op vastgestelde tijdstippen uitgedeeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de opslag- en vervoersprocessen. Voedselbank Haarlem e.o. is een onmisbare schakel binnen het grootstedelijk armoedebeleid. De Gemeente Haarlem subsidieert ons niet rechtstreeks, maar stelt het gebouw aan de Oostvest (een voormalige drukkerij) ter beschikking. Diverse sponsoren maken het daarnaast mogelijk dat wij onze organisatie draaiende kunnen houden. Er is voor 2017 echter geen dekking voor de cruciale veranderingen waarvoor wij geplaatst worden. Deze veranderingen hebben wij ondergebracht in de vorm van twee projecten: ‘Voedselbank Haarlem e.o. in transitie’ en ‘Gedwongen Verhuizing’.

VOEDSELBANK HAARLEM E.O. IN TRANSITIE

  • De toenemende armoede in Nederland heeft Voedselbanken Nederland doen besluiten landelijk per 1 januari 2017 de toelatingscriteria voor deelnemers te versoepelen met als verwacht gevolg een sterk groeiend aantal deelnemers.
  • Nieuwe Nederlanders met verblijfsstatus worden toegelaten als zij voldoen aan de eisen.
  • Meer aandacht zal worden besteed om de drempelvrees te verlagen een beroep te doen op onze voedselbank. Nieuwe flyers zullen gemaakt moeten worden die wij vervolgens gaan verspreiden bij kerken, buurthuizen, moskeeën, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties e.d.
  • Daarnaast komen er filmpjes op onze site in verschillende talen om de werking van de voedselbank visueel zichtbaar te maken voor laag geletterden.
  • Organisatorische en logistieke veranderingen zijn dringend nodig doordat de toestroom van zowel food alsook non-food vermoedelijk dit jaar gaat vervijfvoudigen! Het inzamelen van (vooral vers) voedsel zal dagelijks gaan geschieden en wij zullen de afhaalmogelijkheden voor onze deelnemers gaan verruimen. De huidige tien uitdeelpunten zullen stapsgewijs (vanaf april a.s.) gesloten worden en wij gaan actief op zoek naar een nieuwe centrale locatie aan de rand van het centrum van Haarlem waar we volgens een zogenaamd ‘supermarktmodel’ kunnen gaan werken.
  • Met dit centrale supermarktmodel kunnen wij onze klanten voedsel verstrekken voor een volledige week en zal met de samenstelling gezond en vers centraal staan. Verder zal het zelf samenstellen en uitkiezen van het aangeboden voedsel onze klanten meer keuzevrijheid geven voor het wekelijkse menu.
  • Voor de mensen die aantoonbaar slecht ter been zijn zal een ‘shuttle” service opgericht worden om de pakketten thuis te brengen.
  • Evident is dat wij de kosten die hiermee gemoeid zullen zijn niet kunnen betalen uit de huidige inkomsten via onze donoren. Het aanschaffen van een (tweedehands) koelwagen, koelvitrines, winkelwagentjes, winkelstellingen en een uitbreiding van de huidige koel- en vriescapaciteit zal nodig zijn om de groeiende stroom van zowel gebruikers alsook goederen het hoofd te kunnen blijven bieden.

Voor een volledige realisatie van onze plannen bedraagt de begrote investering  €60.000.

Voor mensen die in financiële nood verkeren kunt U door uw bijdrage aan dit project, in ieder geval  één van de werken van barmhartigheid uit oefenen, namelijk de hongerigen spijzen.  

Pastor-diaken Gert Jan van der Wal

 

 

 

Reacties zijn gesloten.