Caritasdag 28 maart in Heiloo, jaarthema: Zorg voor elkaar

Het  thema is gekozen vanwege alle veranderingen in de zorg. We willen op deze dag nadenken over wat dat voor ons als kerkgemeenschap betekent en met name voor de activiteiten voor de Caritas.

Vandaag waren er meer dan honderd mensenaanwezig, vertegenwoordigers van PCI’s, de diaconieën, en pastores.

Onderwerpen van de gesprekskringen waren.

1. ZORGZAME KERK

Kennismaken met het project  ‘de  zorgzame kerk’  van de protestante diaconie Nederland, door Pieternel Ermen

2. RECHTVAARDIGHEID 

Aandacht voor een vreugdevol missieproject, de oogst  van 3 jaar verbondenheid tussen  parochies  in de Wieringermeer en een weeshuis in Afrika,  door de werkgroep Burundi
3. DUURZAAMHEID

met aandacht voor het project de Groene Kerk van  Kerk in Actie

De kerk van Joannes de Doper als voorbeeld.
4. ZORG VOOR ELKAAR FINANCIEEL  MOGELIJK MAKEN

met aandacht voor  projectfinanciering  door Annemarie de Wit, projectadviseur Skanfonds* 

 *Skanfonds, voorheen Stichting Katholieke Noden, draagt graag bij met geld, kennis en een netwerk, aan kleinschalige projecten die maatschappelijke kansen bieden aan mensen in kwetsbare situaties.

 

Ik was aanwezig bij het gespreksonderwerp “Zorgzame kerk”, project van de protestante diaconie. Hoe kunnen we meedoen aan de Zorgzame Kerk?

Gestart is met vier modules  met elk een eigen platform.

1. Kerk als schakel: Het kerkgebouw inzetten voor zorg- en welzijnsactiviteiten.

2. Kerk als knooppunt: Aandacht voor levensvragen van mensen in de wijk

3. Zorgmaatjes: Ondersteuning bieden aan zorgafhankelijke mensen die dreigen in een isolement te raken.

4. Opkomen voor de belangen van mensen die voor hun zorg afhankelijk zijn van de
burgerlijke gemeente.

De vraag aan ons is, welke mogelijkheden wij hebben om onze kerken in te zetten als Zorgzame Kerk.

Pastor-diaken Gert Jan

 

 

Reacties zijn gesloten.