Contact

Secretariaat BOAZ-parochies:
Algemeen post- en contactadres en voor afspraken met de pastores, inlichtingen en ledenadministratie
Korte Zijlweg 5 (parochiebureau open op werkdagen van 9.00-12.00 uur en daarbuiten op afspraak)
2051 BD Overveen
telefoon: 023-5277462
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com

Inschrijving
Met onderstaand formulier kunt u zich inschrijven voor één van de vier Haarlemse kerken of één van de BOAZ-parochies.

INSCHRIJFformulier voor leden acht kerken

Doopvieringen, Huwelijken, Eerste Communie, Vormsel:
Informatie en afspraken: Paula van der Voorn, coördinator BOAZ-parochies
telefoon: 023-5277462
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com

Voor Aerdenhout: mevrouw Ans Klunder
telefoon 023-5241872
e-mail: kerkelijk.bureau@online.nl

Ziekenzalving, biecht en geestelijke begeleiding:
Kapelaan Nars Beemster
telefoon: 06-81105100
e-mail: kapelaanbeemster@outlook.com

en:

kapelaan Johannes van Voorst
telefoon: 06-49384909
e-mail: kapelaanjohannes@gmail.com

Financiële nood en persoonlijke crisissituaties:
diaken Gert Jan van der Wal
telefoon: 020-4977612 of 06-43223690
e-mail: gertjanvanderwal@live.nl

Jongerenwerk:
kapelaan Johannes van Voorst
telefoon: 06-49384909
e-mail: kapelaanjohannes@gmail.com

Kinderwerk:
Kapelaan Nars Beemster
telefoon: 06-81105100
e-mail: kapelaanbeemster@outlook.com

Uitvaarten:
Bloemendaal
Mevrouw Mirjam van den Borne
telefoon: 06-33592492

Overveen:
De heer Cor Kroon
Telefoon: 023-5277462 of 06-27166033

Aerdenhout:
Mevrouw Ans Klunder.
telefoon: 023-5241874 of 06-40326558
e-mail:kerkelijk.bureau@online.nl

Zandvoort:
Mevrouw Herma Bluijs
telefoon: 06-16524243

Pastoor:
Pastoor Bart Putter
telefoon: 06-12833348
e-mail: bputter@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Secretaris Parochiebestuur:
De heer mr. Joris Struycken
telefoon: 06-15957809
e-mail: joris.struycken@quicknet.nl