Een nieuw gezicht in de regio: kapelaan Johannes van Voorst

Vanaf 1 september zijn er veranderingen in de parochies in de regio. Een aantal verschuivingen in verantwoordelijkheden en er zijn nieuwe gezichten. Eén daarvan mag ik zelf zijn, in de parochies van de BOAZ en van Haarlem-Centrum-Oost. Alhoewel niet helemaal nieuw, want met een kleine stage in de BOAZ-parochies tijdens mijn opleiding en door mijn betrokkenheid bij het jeugdwerk in Haarlem ben ik al enigszins bekend met de regio. Maar nu hier woonachtig en werkzaam, dat is een mooie nieuwe uitdaging! Een kort voorstellen is dan op zijn plaats, en ik hoop natuurlijk dat we elkaar in het persoonlijk contact nader zullen leren kennen.

In de provincies Utrecht en Noord-Brabant ben ik opgegroeid als tweede in een gezin van vijf kinderen. Ik ben gezegend met een vrij actief-katholieke familie, waardoor het gelovig leven op een vreugdevolle manier altijd volop ons leven heeft geleid. Met hobby’s als muziek, toneel, fietsen en jeugdkampen mocht ik naast school veel leren en groeien. Na een tussenjaar dat mij enorm sterkte in mijn persoonlijke geloof was mijn plan om de techniek in te gaan. Ik begon in Delft aan de TU met de studie Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek. Een heel boeiende èn uitdagende studie in een omgeving die voor het geloof niet heel bevorderend is. Maar juist de leegte van zoveel levens daar om mij heen en het goede contact met een aantal katholieke medestudenten hielp mij om te zien dat mijn hart meer verlangde. Met de hulp van de H. Johannes Paulus II ontdekte ik na een half jaar dat God mij, persoonlijk, riep om priester te gaan worden. Toen ik dat durfde toe te laten besefte ik dat de studie aan de TU toch echt nog niet hoog genoeg ging! Aan het einde van dat jaar ben ik weer uit Delft vertrokken en aan het seminarie van ons bisdom begonnen.

Na een aantal jaar heb ik een deel van mijn studie nog in Oostenrijk mogen volbrengen, aan het International Theological Institute. Die tijd was voor mij ook enorm verdiepend, zowel persoonlijk, geestelijk als intellectueel. Na een tijdje actief te zijn geweest in de parochie in Amsterdam-Centrum werd ik diaken gewijd en mocht ik tot en met mijn priesterwijding in Hilversum en omgeving werkzaam zijn. Als pasgewijde priester (2014) werd ik benoemd in de Zaanstreek en de afgelopen twee jaren mocht ik mij ook voor een deel inzetten op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Dat laatste was voornamelijk voor het jeugd- en familiewerk. 

Het jeugdwerk ligt mij al lang na aan het hart! Al voordat ik mijn roeping ontdekte was ik actief bij tienerkampen en sindsdien is dat alleen maar meer geworden. Kampen, bedevaarten, kinder-, tiener- en jongerengroepen catechese geven, met hen de Sacramenten vieren, met hen gesprekken voeren, veel plezier beleven. De jeugd verlangt zo sterk naar Jezus, als ze maar over Hem te horen krijgen! Ook hier in de regio zal ik me expliciet voor jeugd, familie en catechese (voor alle leeftijden) gaan inzetten. Het belangrijkste in dit alles is dat ik graag blijf groeien om priester te zijn voor u en christen met u. Gezamenlijk, verenigd rond Christus, kunnen we echt bouwen aan Gods Kerk. Ik hoop dat u mij wilt helpen om uw gemeenschappen en regio beter te leren kennen. Ik kijk uit naar wat God de komende tijd gaat doen om ons uit te dagen, op te bouwen en te heiligen. En natuurlijk plaatsen we onszelf onder de moederlijke zorg en leiding van Maria.

Ik hoop u binnenkort in één van de kerken te ontmoeten!
Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst

Reacties zijn gesloten.