Feestelijke Presentatie diaken-pastor Gert Jan van der Wal

Zondag 14 september wordt een feestdag voor onze vier parochiegemeenschappen. We verzamelen ons om 10.30 uur (dus niet om 11.30 uur) in de moederkerk in Overveen om met hulpbisschop Jan Hendriks de eucharistie te vieren. In deze viering wordt diaken Gert Jan van der Wal als nieuwe mede pastor in de parochies gepresenteerd. Per 1 september benoemt de bisschop diaken Gert Jan in de parochies van Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort voor 70% van zijn werktijd en voor 30% in de parochie ‘Moeder van de Verlosser’ in Schalkwijk.

IMG_1487IMG_1356De koren van Aerdenhout en Zandvoort verlenen gezamenlijk hun medewerking aan de viering en voor de kinderen is een eigen kindernevendienst. Familiepastoraat ondersteuner Bettina Elferink en leden van de kindernevendienst teams uit de parochies gaan met de kinderen een toneelstukje instuderen waarin ze het verband tot uitdrukking brengen tussen Jezus op het Kruis en zorg voor de medemens. Op zondag 14 september vieren we met de hele kerk Kruisverheffing, de dag waarop we mediteren en stilstaan bij de betekenis van het kruis in ons geloof.

De pastores van de regio zullen met de hulpbisschop mee voorgaan alsmede de vervanger van pastoor Wagemaker, de eerwaarde heer Bart Putter. Pastoor Wagemaker is vanaf 15 september tot 15 december afwezig om invulling te geven aan zijn sabbatsperiode. De lezingen en voorbeden worden verzorgd door lectoren uit de vier parochiegemeenschappen. De vice-voorzitter van het parochiebestuur, de heer Steven Perrick, heet de bisschop en de nieuw benoemde diaken-pastor welkom.

overveenNa afloop vieren we in de beste roomse tradities feest op het kerkplein. Er worden guirlandes van de toren gehangen en buitenparasols geplaatst die bij regen beschutting bieden en bij zonneschijn schaduw. Een feestelijk, informeel en hartelijk ontmoeten met elkaar en de nieuwe diaken. Er zijn hapjes en drankjes, feest!

Thomas Koopman vertoont in de Regenboogzaal de premiere van zijn documentaire over onze vier parochiegemeenschappen gezien door de ogen van betrokken parochianen en buitenstaanders.

Op deze zondag zijn in de kerken van Bloemendaal, Aerdenhout en Zandvoort geen vieringen. We hopen velen te mogen verwelkomen en verheugen ons op dit feest.

 

Reacties zijn gesloten.