Aerdenhout

antonius1-1H. Antoniuskerk: In 1922 werd de parochie van Aerdenhout opgericht. Het gebied werd afgescheiden van de parochie van Zandvoort en de parochie toegewijd aan de H. Antonius van Padua, een leerling van de H. Franciscus. De parochie bouwde een voorlopige kerk en een definitieve pastorie. Kerk en pastorie zijn ontworpen door Pierre J.J.M. Cuypers en zijn zoon Jos Th.J. Cuypers (Jos Cuypers is ook de architect van de r.-k. Bavo kathedraal aan de Leidsevaart in Haarlem) in 1921. De bouwpastoor was H. van Beek. De plechtige ingebruikneming (vanwege het noodkarakter is de kerk nooit ingewijd) vond plaats op 22 december 1922. Tot 1950 hebben er plannen bestaan om een definitieve kerk te bouwen. Door de splitsing van de parochie in twee afzonderlijke (Antonius en Paulus) kwam aan deze plannen in 1963 definitief een einde met de bouw van de Pauluskerk aan de Helmlaan.
In 1997 is de Pauluskerk aan de eredienst onttrokken en werden beide parochies gefuseerd tot de parochie H.H. Antonius en Paulus. Mgr. Punt zegende de H.H. Antonius en Pauluskerk alsnog in op 22 december 2013 als afsluiting van de viering van het 90 jarig jubileum.

De oorsprong van de kerk lag in het verlangen van een parochiaan om een publiek toegankelijke Mariakapel te bouwen. De devotie tot de Moeder Gods behoort bij de eigenheid van de Antoniuskerk. Vanwege vandalisme werd helaas in de jaren zeventig besloten de kapel niet langer permanent open te stellen en werd het scheidingshek tussen Mariakapel en kerkruimte verwijderd.

Vieringen:
Iedere eerste en derde zondag van de maand is er om 10.00 uur een Eucharistieviering of een viering van Woord en Communie waarin een lid van het pastoraal team voorgaat of een parochiaan. De viering wordt muzikaal ondersteund door het Antoniuskoor onder leiding van dirigent/organist de heer Max Koning.

Contact en Informatie

Mijn locatie
Bereken route
Kerkelijk bureau voor Aerdenhout en Zandvoort:
Geopend op werkdagen van 13.00 uur tot 15.00 uur,
Adres kerk en ernaastgelegen parochiebureau: Sparrenlaan 9, 2111 AE AERDENHOUT
telefoon: 023-5241874
email: kerkelijk.bureau@online.nl
Website: www.boazparochies.nl

Locatiecoördinator: mevrouw Ans Klunder
Telefoon: 023-5245018

Lid van de financiële commissie BOAZ: de heer W. van den Berg
Telefoon: 023-5246612

Rekeningnummer:
ABN/AMRO NL34ABNA 0563 3276 42 t.n.v. Par.H.H. Antonius en Paulus
ING NL47INGB 0000 5592 52 ABN/AMRO t.n.v. Par.H.H. Antonius en Paulus

Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Aerdenhout.

De kerk heeft een vriendenstichting:
Website: vrienden-antoniuskerk.nl

Secretariaat BOAZ-parochies
Adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen
Telefoon: 023-5277462 (open maandag tot vrijdag van 9.00-12.00 uur en daarbuiten op afspraak)
E-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
Coördinator BOAZ-parochies: mevrouw Paula van der Voorn