Gebrandschilderde ramen

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAVele kerkbezoekers zijn bekend met de fraaie schilderingen op de balken en het priesterkoor. De schilderingen op de balken verwijzen direct naar de glas-in-loodramen in de dakramen van de kerk.

De geschilderde tekstlinten over de gehele breedte van de kerk verwijzen naar de voorstellingen op de glas in lood ramen erboven. Opvallend is dat enkele malen tekst en voorstelling niet op elkaar aansluiten en waarschijnlijk per ongeluk verwisseld zijn. Het gaat om de ramen nr. 11, 12 en 23.

Ramen, gezien vanaf de ingang van de kerk links
1. Ora pro nobis Bid voor ons (St. Antonius)
2. Corona justitiae Kroon der gerechtigheid (kroon)

Raam 3 t/m 9 beelden de Zeven Gaven van de Heilige Geest uit:
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA3. Timor Domini Godvrezendheid (vrouwengestalte?)
4. Pietas Vroomheid (hand met kruis)
5. Scientia Kennis (uil)
6. Fortitudo Sterkte (rotsen)
7. Consilium Raad (?)
8. Intellectus Verstand (alfa en omega)
9. Sapientia Wijsheid (duif)
10. S. Maria ora pro nobis Heilige Maria bid voor ons (letters M A)
11. Veni S. Spiritus Kom Heilige Geest (palmtak: op deze plaats hoort de tekst onder raam 23: Palm der overwinning)
12. Rex Christe Christus Koning (duif met breed gespreide vleugels: op deze plaats hoort de tekst onder raam 11, kom heilige geest)

Ramen, vanaf het priesterkoor terug naar de ingang
13. O beata trinitas O heilige drie-eenheid (driehoek)
14. Unum baptisma Eén doop (tempel met de vier paradijsstromen)
15. Porta Coeli Hemelpoort (poort)

Raam16 t/m 18 beelden de drie goddelijke deugden uit:
16. Fides Geloof (kruis)
17. Spes Hoop (anker)
18. Caritas Liefde (hart)

Raam 19 t/m 22 beelden de vier kardinale deugden uit:
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA19. Prudentia Voorzichtigheid (slang)
20. Justitia Rechtvaardigheid (weegschaal)
21. Fortitudo Kracht (leeuw)
22. Sobrietas Matigheid (vier sterachtige bloemen)
23. Palma victoriae Palm der overwinning (chi-teken: X en rho-teken: P. Dit zijn de Griekse letters waarmee Christus werd aangeduid. De vis is een belangrijk christelijk symbool: vis is in het Grieks Ichthus. Dit staat voor: Iesous CHristos Theou Uios Soter dat betekent Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser.) Op deze plaats hoort de tekst onder raam 12: Christus koning.
24. S. Antoni Heilige Antonius (lelie: de lelie is een attribuut van St. Antonius van Padua en verwijst naar de zuiverheid van de heilige.)

Er zijn nog heel wat onduidelijkheden. Zo denken we dat bepaalde ramen zijn verwisseld maar zeker weten doen we dit niet. Duidelijk is dat het “onderschift” in een enkel geval niet correspondeert met het glas-in-loodraam. Ook is de afbeelding van sommige ramen niet helemaal duidelijk. Indien u het wel weet, horen wij dit graag. Ook als u kunt achterhalen welke glazenier of welk atelier de ramen heeft vervaardigd. En in welk jaar, bij de bouw in 1922 of pas veel later?

De Mariakapel in de Antoniuskerk heeft vier mooie gebrandschilderde ramen. Deze ramen zijn in 1947 geschonken door een parochiaan bij het 25-jarige jubileum van de kerk.

ant glas in lood mariakapel

De archieven schrijven hierover het volgende: Anderhalf jaar lang is er geld ingezameld en zijn er “schone cadeaux” aan de parochiekerk geschonken (glas in lood ramen, goud brokaten koorkap en veluw, twee koperen lusters op het hoofdaltaar).

In de ramen in de Mariakapel staat een signatuur van vermoedelijk de maker ”Pieter Swildens ’47”. Pieter Swildens, ookwel bekend onder Petrus B. Swildens was vooral bekend als plateelkunstenaar, werkend voor Plateelbakkerij Zuid-Holland cq Plazuid.

De parochie wil graag meer te weten komen over deze ramen. Wie kan hen helpen aan informatie over de kunstenaar / glazenier Pieter Swildens. Wie weet welke familie deze ramen heeft geschonken in 1947?