Sint Paulus

Op 29 juni herdenkt de kathollieke kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus.

Saul was eerst Farizeeër en christenvervolger. Na zijn bekering tot het christendom werd hij door het college van de Twaalf Apostelen erkend als nieuwe apostel. Het was zijn missie om Christus aan de niet-joden te verkondigen. In Jeruzalem werd hij wegens ‘godslastering’ door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Omdat hij Romeins burger was beriep hij zich op zijn recht om bij de Keizer in hoger beroep te gaan. In Rome kreeg hij verlof op zichzelf te wonen met een soldaat die hem bewaakte. In zijn huis ontving hij de leiders van de joodse gemeenten en verkondigde hen het christelijk evangelie. Uiteindelijk werd hij tijdens de christenvervolging onder Nero in de kerker geworpen en vervolgens aan de Via Ostia door het zwaard onthoofd.

Afkomstig uit een joodse familie uit Zuid Turkije was Saulus, zijn oorspronkelijke naam, geneutraliseerd als Romeins staatsburger. Hij kreeg een opleiding in tempelschool te Jeruzalem en was als jood streng van leer en overtuigd christenvervolger. Na drie jaar van inkeer kwam hij terug in Jeruzalem, maar nu ontweken de christenen hem angstvallig omdat ze niet geloven konden dat deze voormalige christenvervolger nu een discipel geworden was. De weg voor de missiereizen en bekering lag nu open. Saulus veranderde zijn naam in Paulus (de Geringe).

Op een van zijn reizen is hij in Griekenland gearresteerd en overgebracht naar Rome om daar terecht gesteld worden. Als Romeins staatsburger werd hij onthoofd door het zwaard. Naar men zegt werd op dezelfde 29 juni ook Petrus berecht. Maar omdat Petrus Paulus overschaduwt, heeft Paulus zijn dag op 25 januari gekregen.

Patroon van: katholieke pers, theologen, zielzorgers, touwslagers, arbeidsters, wevers, korfvlechters, vruchtbare velden; Patroon voor: regen; Patroon tegen: angst, kramp, oorpijn.