Begraafplaatsen

De BOAZ-parochies hebben in totaal 3 begraafplaatsen.

R.K. Begraafplaats Adelbert te Bloemendaal
Alle informatie vindt u op www.begraafplaatsadelbert.nl

R.K. Kerkhof Overveen
Neem voor informatie contact op met mevrouw Paula van der Voorn, telefoon: 023-5277462
Download hieronder het reglement voor het kerkhof:

7 MBReglement begraafplaats Overveen 545 KBTarieven RK Kerkhof Overveen per 16 jan 2019

Informatie over Opknap R.K. Kerkhof Overveen
Het kerkhof naast de kerk in Overveen wordt opgeknapt in de periode 2018-2020.

Aanzien en toegang vanaf de straat (2018-2019)
Door het rooien van bomen, coniferen en struiken, het handhaven van een beperkt aantal struiken en het aanplanten van lage begroeiing is het aanzien inmiddels enorm verbeterd. De hoge geknotte lindenbomen zijn gehandhaafd, maar het gehele aanzien van het kerkhof is lichter en vriendelijker geworden. Aan weerszijden van het opgeknapte toegangspad staan nu kleine bomen, die in het voorjaar al uitbundig in bloei hebben gestaan.
De sproei-installatie van het kerkhof is uitgebreid naar de nieuwe beplanting.
De vuilcontainer die noodgedwongen aan de straatzijde moet staan, is door een ombouw aan het zicht onttrokken.In 2019 komt er een naambord bij dat aangeeft dat hier het R.K. Kerkhof van Overveen ligt.

Paden en zandbeheer (2019)
Op het achterste, verhoogde deel van het kerkhof wordt een aantal zijpaden opnieuw aangelegd en verhard met een schelpenlaag, in uitvoering goed aansluitend bij het huidige uiterlijk van de hoofdpaden. De nieuwe paden worden tegen wegzakken opgesloten in een rij smalle betonnen zijbanden, naar analogie van het hoofdpad. De breedte wordt waar mogelijk vergroot. Ernstig verzakte grafmonumenten worden opgehoogd en scheefgezakte recht gelegd.
Op enkele plaatsen wordt hoge beplanting (soms uitgegroeid tot hele bomen!) gesnoeid of verwijderd. Het grootste deel van de hoge beplanting wordt gehandhaafd om het groene aanzien van het kerkhof te behouden.
De achterste zes rijen hagen (die aangetast zijn door een schimmel) worden vervangen door beukhaag. Dat staat verzorgd en haagbeuk behoudt zijn bladeren, groen in de zomer en bruin in de winter.
De bestaande zandstort wordt via een nieuwe inrit bereikbaar gemaakt voor graafmachines.

Meerdere voorzieningen (2019 – 2020)
Tegen de kale zijmuur van de Aloïsiusschool wordt tot een hoogte van ca. 2 meter een gaas geplaatst met groene klimplanten. Het raam blijft vrij voor lichttoetreding.
Er komt een serviceplaats met tuingereedschap en bloemenvazen. Hier wordt ook een afvalbak geplaatst en eventueel een rvs-werktafel. De gieters blijven beschikbaar bij de drie tappunten.
De mogelijkheid wordt onderzocht om onder de rode beuk een terras aan te brengen met een bank. De houten tuinbanken hebben een opknapbeurt nodig.
Er wordt een plek gemaakt waar oude zerken kunnen worden opgestapeld, waarna ze eenmaal per jaar kunnen worden afgevoerd.

Brochure (2020)
Nadat de voorgenomen verbeteringen zijn doorgevoerd wordt een brochure gemaakt over het kerkhof en de bisschoppelijke grafkelder. Doel van de brochure is het onderbouwen van het belang en de aantrekkelijkheid van dit kerkhof.
De brochure bevat de geschiedenis van het kerkhof, info over de bisschoppelijke grafkelder, beschrijving van enkele bijzondere graven en begraven personen, en veel afbeeldingen. Henk Mandjes, de archivaris van de kerk, heeft daarvoor al materiaal verzameld. Hij heeft in de loop der jaren enkele keren over de geschiedenis van het kerkhof geschreven. We beschikken over oude foto’s, ansichtkaarten en enig getekend materiaal. Er worden uiteraard ook recente foto’s opgenomen. De brochure wordt tevens als pdf downloadbaar gemaakt.

Duidelijke regels (2019)
Er werd in het verleden veel vrijheid gegund in de wijze waarop het graf kon worden ingericht. Dat heeft geleid tot soms mooie beplanting, maar ook tot groei van bomen die in de weg staan of die grafstenen hebben weggedrukt. Ook nam aanplant de vorm aan van steeds uitdijende tuinen, die de uitgifte van graven ernaast belemmerde, en werden planten gebruikt die zich als onkruid begonnen te verspreiden. Daarom worden ook de regels van het kerkhof nagelopen en aangevuld met eisen omtrent de beplanting en aankleding.

 

R.K. Begraafplaats Zandvoort
Neem voor informatie contact op met mevrouw Herma Bluijs, telefoon: 06-16524243