Bloemendaal

Foto-RE4I3EYLDe Kerk van de Heilige Drie-eenheid is het derde Godshuis van die naam in Bloemendaal. In 1917 werd de parochie onder deze titel opgericht. De eerste pastoor was Laurentius Willigenborg. Mgr. Willigenborg richtte ondermeer de begraafplaats St. Adelbert, het Wereldziekenapostolaat en het ziekentriduĆ¼m op. In 1958 werd de parochie gesplitst door de oprichting van de parochie van het H. Sacrament met haar kerk aan de Dennenweg, voormalig jeugdhuis van de parochie H. Drie-eenheid. In 1995 werd deze splitsing ongedaan gemaakt door de oprichting van de RK parochiegemeenschap Bloemendaal. De kerk aan de Dennenweg is aan de eredienst onttrokken en huisvest nu een huisartsenpraktijk.

In de parochiegemeenschap Bloemendaal bestaat een lange traditie van theologisch en pastoraal verkennen van grenzen. De gemeenschap herkent zich in verzorgde liturgische vieringen. Er is een regelmatige afwisseling van de viering van de Eucharistie en vieringen onder leiding van parochianen. Naast deĀ Koorgroep, die de meeste van de vieringen muzikaal ondersteunt, bestaat de Cantorij die uitsluitend de zang verzorgt bij huwelijksvieringen en uitvaarten. Dan is er ook nog het koor Anima Vitae. Dit laatste koor bereidt vieringen voor die meer thematisch georiĆ«nteerd zijn en heeft een eigen repertoire.

De coƶrdinatie van het pastoraat is toevertrouwd aan een pastoraatsgroep die functioneert onder verantwoordelijkheid van de pastoor en het BOAZ parochiebestuur.

Vieringen:
De parochiegemeenschap viert op de zondagen als volgt:Ā Eucharistieviering op elke tweede en vierde zondag van de maand om 10.00 uur.Ā Elke eerste zondag van de maand is er een viering van Woord en Gebed in Bloemendaal om 10.00 uur.

Contact en informatie:

Mijn locatie
Bereken route
Adres kerk: Bispinckpark 1, 2061 SG BLOEMENDAAL
Telefoon: 023-5256801
E-mail: rk.bloemendaal@tiscali.nl
Website: www.rk-bloemendaal.nl wordt bijgehouden tot 4 aug 2017, daarna vindt u alles op www.boazparochies.nl

Locatiecoƶrdinatoren: mevrouw Marja Hin-van der Kolk en mevrouw Trix van Holk-van ‘t Hof
Telefoon: 023-5264608 (Marja) en 023-5373904 (Trix)
E-mail: marjahin@kpnmail.nl en trixvanholk@quicknet.nl

Pastoraatsgroep: voorzitter mevr. Frieda van den Berg-Kolster
Contactpersoon: mevrouw Trix van Holk-van ‘t Hof
023-5373904 enĀ trixvanholk@quicknet.nl

Contactpersoon voor uitvaarten: mevrouw Mirjam van den Borne
Telefoon: 06-33 59 24 92

Lid van de financiƫle commissie BOAZ: de heer Ken Breken
E-mail:Ā ken.breken@quicknet.nl

Rekeningnummers RK Parochiegemeenschap Bloemendaal:
NL14 INGB 0000551213
NL70 ABNA 0626811554

Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Bloemendaal.

Secretariaat BOAZ-parochies:
Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen
Telefoon: 023-5277462 (open maandag tot vrijdag van 9.00-12.00 uur en daarbuiten op afspraak)

Email: secretariaat.boaz@outlook.com
Coƶrdinator BOAZ-parochies: mevrouw Paula van der Voorn