Overveen

overveenDe parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen is voortgekomen uit de statiekerk st. Bavo. Na de invoering van de reformatie moesten katholieken zich behelpen met zogenaamde schuilkerken: minder zichtbaar en aan de buitenkant niet als kerk herkenbare gebouwen. De Bavo statie aan het einde van de Zijlweg in Overveen was een van deze schuilkerken. In 1854 werd de statie als eerste in het nieuw opgerichte bisdom Haarlem door de eerste bisschop Mgr. de Vree tot parochie verheven. Pastoor Schoonderbeek kreeg de opdracht om de schuilkerk te vervangen door een waardig Godshuis. In 1856 kon de nieuwe kerk in gebruik worden genomen. Het was daarmee de eerste nieuwe parochiekerk in het bisdom en deze werd toegewijd aan Maria, Onbevlekt Ontvangen. Paus Pius IX had na een wereldwijde consultatie dit geloofsgeheim tot dogma in de katholieke leer verklaard. Als bijzondere erkenning van de keuze om de kerk hieraan toe te wijden ontving de pastoor een ciborie (kelk om de H. Communie in te bewaren) en een oorkonde van Pius IX. Het parochiegebied had dezelfde omvang als de huidige BOAZ regio (Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort). De Overveense kerk kan daarom met historisch recht ‘de moederkerk’ van BOAZ genoemd worden.

De architect Molkenboer heeft de kerk ontworpen. Door de bijdrage van welgestelde parochianen kon de kerk snel gebouwd worden en in de loop der jaren verfraaid met indrukwekkende glas-in-lood ramen en ander kerkelijk kunstwerk. De doopvont verkreeg een eervolle vermelding in de wereldtentoonstelling in Parijs in 1887.

Vieringen
Iedere eerste en derde en vijfde zondag wordt om 10.00 uur de Eucharistie gevierd. Op de eerste zondag zingt de BOAZ Cantorij. Op de derde en vijfde zondag zingt Cantate Domino.
Beide koren staan o.l.v. dirigent/organist P. Waerts. Op elke derde zondag van de maand is er Kinderkerk en crèche voor de kleintjes: aan het begin van de viering zitten de kinderen in de kerk. Na 5 minuten vraagt de priester of de kinderen om mee te gaan met de leidsters naar de Regenboogzaal, waar een bijbelverhaal wordt verteld en er wordt getekend en geknutseld. Voor het Onze Vader worden de kinderen weer naar de kerk gebracht.

De kerk wordt regelmatig gebruikt voor uitvoeringen en concerten van koren.

Contact en informatie:

Mijn locatie
Bereken route
Parochiebureau
Iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Adres kerk (en ernaast ligt het parochiebureau): Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen
Telefoon: 023-5277462
Email: parochie.olvoo@planet.nl
Website: www.boazparochies.nl

Locatiecoördinator: de heer Peter Speet
Telefoon: 06-13354450 (tijdens kantooruren)

Contactpersoon voor uitvaarten: de heer Cor Kroon
Telefoon: 06-27166033

De kerk heeft een eigen kerkhof.
Contactpersoon kerkhof: mevrouw Paula van der Voorn
Telefoon: 023-5277462
Download hieronder het reglement voor het kerkhof.
7 MBReglement begraafplaats Overveen

Lid van de financiële commissie BOAZ: de heer Cor Kroon
Telefoon: 023-5277462

Rekeningnummers parochie Overveen:
NL83 INGB 0000 079036 t.n.v. Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Overveen
NL59 INGB 0002 252656 t.n.v. Administratie Kerkbijdrage Overveen te Overveen (voor kerkbalans)

Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Overveen.

Secretariaat BOAZ-parochies
Adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen
Telefoon: 023-5277462 (open maandag tot vrijdag van 9.00-12.00 uur en daarbuiten op afspraak)
e-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
Coördinator BOAZ-parochies: mevrouw Paula van der Voorn