Zandvoort

DSC00715H. Agathakerk: De parochie van Zandvoort is toegewijd aan de heilige Agatha, een vroege martelares. De parochie heeft lange wortels in de geschiedenis. Na de reformatie bleef een schuilkerk bestaan die werd bediend vanuit de statie van Overveen. Het gebouw bestaat nog en huisvest het Café Neuf aan de Haltestraat.
In 1851 vestigde pastoor L’Ami zich permanent in Zandvoort en werd de H. Agathakerk een zelfstandige statie, later parochie. Hij spande zich in om de Zandvoortse katholieken en badgasten een nieuwe kerk te bezorgen. In 1854 verrees een kerkgebouw in Waterstaatstijl en pastorie aan de Grote Krocht met een mooie eigen begraafplaats. Architect was Herman Dansdorp. In 1928 is de kerk vervangen door een nieuw gebouw in de stijl van de Amsterdamse school. Architect is Pierre Cuijpers, kleinzoon van de gelijknamige en beroemde architect van het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam. De oude kerk werd verenigingsgebouw.

Vieringen:
Iedere woensdag om 8:30 uur Eucharistieviering
Iedere tweede en vierde zondag om 10.00 uur: Eucharistieviering afgewisseld met viering van Woord en Communie waarin een lid van het pastoraal team of een parochiaan voorgaat.
De vieringen worden muzikaal ondersteund door het Agathakoor onder leiding van dirigent Hedwig Jurrius en organist Paul Waerts.

Contact en informatie:

Mijn locatie
Bereken route
Kerkelijk bureau voor Aerdenhout en Zandvoort:
Geopend op werkdagen van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Sparrenlaan 9, 2111 AE AERDENHOUT
telefoon: 023-5241874
email: kerkelijk.bureau@online.nl
Website: www.boazparochies.nl

Locatiecoördinator: mevrouw Sandra Kluyskens
Telefoon: 023-5731225
E-mail: sandrakluyskens@hotmail.com

Adres kerk: Grote Krocht 45, 2042 LV Zandvoort
Telefoon: 023-5718868

Pastorie
Grote Krocht 43, 2042 LV Zandvoort
Telefoon: 023-5712685

De kerk van Zandvoort heeft een eigen kerkhof.
Uitvaarten en begraafplaats: mevrouw Herma Bluijs
telefoon: 06-16524243

Lid van de financiële commissie BOAZ: de heer Johan Lehman
Telefoon: 023-5719861

Rekeningnummers parochie Zandvoort:
NL36ABNA 05658480 54 t.n.v. Kerkbestuur ST Agatha
NL85INGB 0000 0803 58 t.n.v. RK Kerkbestuur H Agatha

Iedere bijdrage komt ten goede aan de door u begunstigde parochie van Zandvoort.

Secretariaat BOAZ-parochies
Adres: Korte Zijlweg 7, 2051 BD Overveen
Telefoon: 023-5277462 (open maandag tot vrijdag van 9.00-12.00 uur en daarbuiten op afspraak)
E-mail: secretariaat.boaz@outlook.com
Coördinator BOAZ-parochies: mevrouw Paula van der Voorn