Gebrandschilderde ramen

agathaglasinlood4DE GEBRANDSCHILDERDE RAMEN VAN HET MIDDEN-SCHIP zijn verdeeld in links en rechts vijf groepen van drie ramen. In het middelste raam is telkens een heilige afgebeeld.

De heiligen RECHTS:

 •     Maria (als nieuwe Eva met voet op de slang)
 •     Petrus (met sleutels)
 •     Agatha (met palm en nijptang)
 •     Adrianus (patroon van Zandvoort met zwaard en aambeeld)

Nicolaas (met schip)

De heiligen LINKS:

 • Jozef (met timmergereedschap en lelie)
 • Paulus (met bijbel en zwaard)
 • Elisabeth van Hongarije (met rozen)
 • Willibrord (met de Dom van Utrecht)
 • Tarcisius (bewaart eucharistisch brood onder zijn handen)

agathaglasinlood4Naast het orgel rechts:

 • Gregorius (met pausstaf en tiara; patroon van de muziek)

Boven het orgel:

 • Caecilia (patroon van de kerkmuziek)

De beide zijramen naast iedere heilige zijn ORNAMENTRAMEN. Daarop staan in totaal twintig symbolen. Te beginnen bij het Maria-raam:

LINKS van de heiligen:
De zeven gaven van de Heilige Geest:

Wijsheid (duif, symbool van de Heilige Geest)
Verstand (vlam in tempeltje/ ziel als tempel van de Heilige Geest)
Raad (onderrichtende hand)
Sterkte (leeuw)
Wetenschap (uil)
Godsvrucht (wierooksvat)
Vreze des Heren (kruis met Christus- monogram)

Drie hoofddeugden:

Voorzichtigheid (slang)
Rechtvaardigheid (palmboom)
Matigheid (hert)
(sterkte; werd al bij de gaven van de Geest afgebeeld)

RECHTS van de heiligen:
De drie goddelijke deugden:

Geloof (kruis)
Hoop (ankerkruis)
Liefde (hart in vuur en vlam)

De zeven sacramenten:

Doopsel (bronwater)
Vormsel (zeven vurige tongen/ zeven gaven van de Geest)
Eucharistie (brood en beker)
Vergeving (verbroken ketens)
Ziekenzalving (kruis, kaarsen en olie)
Priesterschap (open missaal, stool en kruis)
Huwelijk (twee handen verbonden)

In de linker- en rechterornamentramen staan vanaf het Mariaraam de hele kerk rond de woorden van de Pinkstersequentie ‘Veni, Sancte Spiritus’ (Kom, Heilige Geest).