Nieuws uit het bestuur

Beslissingen en gespreksonderwerpen uit het bestuur van de BOAZ-parochies

Uit de vergadering van 7 september 2016

  • De redacties van de parochiebladen (de Triangel van Zandvoort en Aerdenhout, het parochie-Appèl van Bloemendaal en Rondom de Toren van Overveen) hebben positief gereageerd op het voorstel om rond Kerstmis één gezamenlijk parochieblad uit te geven, als kerstspecial.
  • De BOAZ is op Facebook actief met het verspreiden van nieuws uit de parochies, waarbij een moeilijkheid is dat er soms eenvoudigweg periodes zijn dat te weinig nieuws beschikbaar is. De webredactie wil derhalve experimenteren met het brengen van kerkelijk nieuws van buiten de parochies. Het bestuur staat hier positief tegenover, als experiment. (www.facebook.com/boazparochies/)
  • Het bestuur is benaderd door de Zusters van de Goede Herder, nu woonachtig in Heemstede maar tot voor kort in Bloemendaal, met het verzoek om een project van hen in Burkina Faso te ondersteunen tijdens middels de Bisschoppelijke Adventsactie. Men staat hier positief tegenover, het zal nog worden besproken in de Pastorale Raad.
  • Het onderhoud aan de glas-in-loodramen van de Agathakerk te Zandvoort wordt besproken. Bij een aantal is restauratie nodig, er zal eerst één raam worden gerestaureerd, om zodoende een goede inschatting van de kosten te kunnen maken.
  • Het overlijden op 1 augustus jl. van Oda Bonarius-Kraetzer, voorzitter van de pastoraatsgroep te Bloemendaal, wordt gememoreerd.

Uit de vergadering van 5 oktober 2016

  • Het bestuur heeft melding ontvangen dat Frieda van den Berg de nieuwe voorzitter zal zijn van de pastoraatsgroep te Bloemendaal.
  • In de Pastorale Raad is het idee ontstaan over te gaan op vier BOAZ-vieringen. Wanneer men een dergelijke viering in de eigen kerk meemaakt, zal men eerder geneigd zijn naar een andere kerk toe te gaan wanneer daar zo’n viering plaatsvindt. Dat is de overweging. Het bestuur stemt hiermee in, wat betekent dat de viering bij gelegenheid van de opening van het pastorale jaar in Overveen plaats zal vinden, op de eerste zondag van de Veertigdagentijd in Aerdenhout, in juni bij de “afsluiting” van het pastorale jaar te Bloemendaal, en in het najaar te Zandvoort. Deze laatste zal pas in het najaar van 2017 plaats kunnen vinden.
  • De resultaten van de enquête die in de parochie van Aerdenhout heeft plaatsgevonden zal op 11 oktober ter plaatse worden besproken. Daarna zal het bestuur nader bericht ontvangen.