Onze pastores wensen u een ZALIG PASEN!

Stille Zaterdag 20 april: Paaswake
We waken in afwachting van Jezus’ Verrijzenis. Het Licht breekt door de duisternis. Hij is sterker dan de dood en verrijst! We zegenen en ontsteken de nieuwe Paaskaars en horen meerdere lezingen die Gods werk voor de mens laten zien. We vernieuwen onze Doopgeloften en bejubelen Jezus die verrijst!

Zondag 21 april Eerste Paasdag
Jezus is verrezen! We vieren uitbundig en plechtig dat God voor ons de overwinning behaald heeft: U zij de Glorie!

(Op Eerste Paasdag is bij de meeste kerken na afloop voor de kinderen: paaseieren zoeken in de pastorietuin)

Voor de tijden van de vieringen in onze 8 kerken, kijk op: https://boazparochies.nl/vieringen/

 

Reacties zijn gesloten.