Wie zijn wij?

BOAZ is een acroniem voor de vier plaatsnamen waarin de parochiekerken van de H. Drie-eenheid, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, H. Antonius en H. Agatha gevestigd zijn: Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort. De vier parochies zijn per 1 januari 2014 in een unie verenigd. Iedere parochie behoudt haar zelfstandigheid als rechtspersoon en huis van een lokale geloofsgemeenschap. De parochies worden bestuurd door één gemeenschappelijk parochiebestuur en delen één pastoraal team.

Bekijk onderstaande documentaire om BOAZ beter te leren kennen:

Boaz
Boaz is een oud-testamentische heilige. Hij is de man van Ruth in het gelijknamige bijbelboek. Boaz valt op door zijn rechtschapenheid, scherpzinnigheid en fijngevoeligheid. Boaz is de overgrootvader van koning David die een grote rol speelt in de verbondsgeschiedenis van God met zijn Volk.

De BOAZ-unie
De BOAZ-unie brengt mensen en middelen uit de vier verenigde parochies samen met als doel samen op te trekken om de presentie van de katholieke kerk in de regio te waarborgen. In BOAZ verband organiseren de deelnemende parochies het pastoraat (aandacht voor parochianen), de diaconie (aandacht voor mensen in nood) en communicatie (toegankelijk en relevant maken van het katholieke gedachtengoed voor parochianen en andere geïnteresseerden). De vier parochies zijn financieel zelfstandig.

De afzonderlijke parochies
Iedere parochie is gehecht aan de eigen tradities en geschiedenis. Daarom wordt binnen de BOAZ unie gewerkt aan het versterken van deze eigenheid als een aanbod voor het geheel. Iedere plaats en kerk doet ertoe voor het geheel, dat is ons uitgangspunt.