Secretariaat BOAZ

De BOAZ unie heeft een gemeenschappelijk secretariaat dat beheerd wordt door de BOAZ-coördinator mevrouw Paula van der Voorn. Het secretariaat BOAZ-parochies is gehuisvest in de pastorie van Overveen, Korte Zijlweg 7 en vervult tegelijk de functie van parochiebureau voor deze locatie.

Het secretariaat staat ten dienste van het pastoraal team, parochiebestuur en de vier locaties. De ledenadministratie wordt hier beheerd. Het secretariaat is knooppunt en communicatieplatform voor de BOAZ unie.

In Aerdenhout is het kerkelijk bureau gevestigd dat voor de parochies Aerdenhout en Zandvoort administratieve en coördinerende taken vervult. Dit bureau zal op termijn samengevoegd worden met het gemeenschappelijk secretariaat.

De vier BOAZ-parochies worden ondersteund door zo’n 500 vrijwilligers, die bekend en gekend zijn door het secretariaat, dat hen ten dienste staat. De vrijwilligers zijn de smeerolie die zorgen dat de raderen van de vier kerken soepel blijven draaien. De vrijwilligers zingen in het koor, zijn koster tijdens vieringen, maken de kerk schoon, bezoeken parochianen, onderhouden de begraafplaatsen (samen met de tuinman), zijn lector, acoliet, misdienaar, maken het vieringenrooster, verzorgen een aantal vieringen, verzorgen parochieblad, brengen het blad rond, werken op het parochiebureau, verzorgen kleine klussen/reparaties, begeleiden de kinder-timmerclub en de kinder BOAZ-club, etc. Wilt u ook vrijwilliger worden neem dan contact op met één van de locatiecoördinatoren.