Eerste Heilige Communie

Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is voor de eerste keer meedoen aan de tafelgemeenschap in de kerk. Na de doop is het de volgende stap in het vertrouwd raken met de kerk en het evangelie. Mocht uw dochter of zoon nog niet gedoopt zijn, dan is de doop een onderdeel van de voorbereiding. Het komt regelmatig voor dat door ontwikkelingen in gezinnen of andere inzichten over geloofsopvoeding oudere kinderen nog geen communie gedaan hebben. Ook zij zijn van harte welkom. We houden bij de voorbereiding dan zoveel mogelijk rekening met verschillen in ontwikkeling.

In het kader van de parochievernieuwingen die in volle gang zijn, wordt ook de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie nieuw aangepakt. Dit betekent dat er dit jaar (najaar 2019- mei 2020) geen Eerste H. Communie zal zijn en geen voorbereiding. Na de zomer van 2020 gaan we opnieuw beginnen met kinderen die in groep 5 of hoger zitten.. Dit traject gebeurt voor de regio gezamenlijk. Voor vragen of om uw kind aan te melden en t.z.t. geïnformeerd te worden kunt u terecht via email bij secretariaat.boaz@outlook.com of een van de priesters een keer aanspreken.