Posts Tagged: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Veranderingen in het sociale domein vanaf 1 januari 2015, en de rol van kerken. Caritasbijeenkomst van het Bisdom d.d.15 september 2014

Bijeenkomst  georganiseerd door de Caritas van het Bisdom op 15 september jl.  bij Stem in de Stad te Haarlem. Aanwezig:  Veertig vertegenwoordigers van diaconieën en PCI’s van het Bisdom Haarlem en afgevaardigden van diaconieën vanuit  de protestante tradities uit de provincie Noord-Holland. Thema: Veranderingen in het sociale domein vanaf 1-1-2015,… Lees verder ->