Terugblik op “Is Paus Franciscus met encycliek “Laudato Si“ een vernieuwer?

Pater Eduard Kimman S.J. gaf hierop antwoord in een meer dan boeiende lezing op 15 maart, die goed werd bezocht. Allereerst gaf hij zelf het voorbeeld door de opdracht van de encycliek na te volgen. Kwam met de trein vanuit Nijmegen en fietste vanaf station Haarlem op zijn vouwfiets naar de kerk van Overveen. Het milieu werd gespaard!

Laudato Si dateert van 18 juni 2015 en de titel is afkomstig uit het Zonnelied van Sint Franciscus. “Geprezen zijt Gij“. Het loflied over de schepping. Over de zorg van ons gemeenschappelijk huis, de aarde en alles daarboven. Moeder aarde, broeder zon en zuster maan. De aarde en het milieu verdienen de beschermwaardigheid van de mensen.
De Paus is de eerste, die over deze problematiek een encycliek wijdde, gericht aan de hele wereld. Niet over onze hoofden heen, maar bedoeld voor de mensheid. Ons gemeenschappelijk huis is een zuster met wie wij het bestaan delen en is als een moeder die ons in de armen neemt. Inhoud ook gebaseerd op een tekst van Patriarch Bartholomeus. Hij schrijft: “noodzaak om berouw te tonen over de wijze waarop de planeet mishandeld is en ecologische schade is een zonde tegen de schepping”. Ommekeer is ingrijpend en economie, politiek en ook de kerk moeten gericht zijn op het behoud van de schepping en het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Pater Kimman legt uit hoe Jezus naar de aarde heeft gekeken en ons de vreugde van het Evangelie heeft gegeven. Niets op deze wereld is voor ons onverschillig. Zie de waarde en de schoonheid. Voor alles hebben wij gemeenschappelijke zorg. Thans zien wij vervuiling, aantasting van klimaat, afval en verlies van biologische diversiteit. Leven wij niet verkeerd?  Toch niet alleen de wereld verheerlijken maar God. De Paus roept op tot een ecologische bekering, hoewel bekering moeilijk is, maar wij moeten nieuwe gewoontes aannemen. Wijst op de Sabbat-rust voor de mens en de grond (aarde) moet ook rusten. De rijke landen hebben een schuld opgebouwd en hebben de arme landen benadeeld. Gebed voor de aarde: God, neem in bescherming en bekeer ons!

Pater Kimman verwijst ook naar de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo 13e van 1891. Over de arbeid en sociale ethiek. Deze roept arbeiders op om zich te verenigen in een vakbond. Pleidooi voor rechtvaardig loon en recht op eigendom. Wijst ook op de gevaren van socialisme. Er moet een sociale wetgeving komen, solidariteit met de zwakkeren.

Paus Franciscus is na vele ervaringen een gewone man geworden met belangstelling voor de gewone mensen. Hij heeft de mens op straat ontdekt en hoe leuk en leerzaam dat was. Met praten word je zelf rijker en kom je dichter bij het Evangelie. Kortom, hij ontdekte de rijkdom van de gewone man en vrouw. Daarom eet hij nu in Rome met 1500 daklozen en organiseert een werelddag van de armen. Hij ervaart dat arme mensen dichterbij de ecologie leven. Deze Paus geniet van het bestaan en viert geen vakantie. Doe maar gewoon en laat je louteren door het leven.

Een Paus met een eenvoudig hart en een Groene Herder.
Pater Kimman een groene verkondiger en een inspirerende groene verteller.

Dank voor deze boeiende lezing,
Cor Kroon

Reacties zijn gesloten.