Vastenactie: Meissjesslaaphuis bij de Primaryschool in Mopia – bij de Masai in Kenia, voor 65 meisjes

In de komende Vastentijd hebben de BOAZ-parochies en Schalkwijk gekozen voor een “Eigen doel”, afkomstig van de Stichting Catharinafonds. Deze stichting zet zich al vijftien jaar in voor de verbetering van onderwijs, speciaal voor meisjes, in Kenia, en bouwde daar zes scholen. De laatst gebouwde school staat in Mopia in een dichtbevolkte Masaigemeenschap, die leeft van en voor hun vee, koeien en geiten. Mopia ligt ongeveer anderhalf uur rijden van een verharde weg. De school heeft nu acht lokalen en meer dan 300 leerlingen. Er zijn nog drie lokalen in aanbouw, want het aantal leerlingen groeit nog steeds. De leerlingen komen van ver. Zij moeten anderhalf uur en soms langer lopen naar school en ook weer terug. De basisschool in Kenia duur geen zes maar acht jaar. Het blijkt dat de meisjes in de hoogste klassen wegblijven. Ze maken dan de school niet af. De reden is dat ze onderweg naar school soms lastig gevallen worden (en erger!) door jongens en mannen. Ook uithuwelijken en besnijdenissen zijn een probleem. Door deze oudere meisjes een logeermogelijkheid bij de school te bieden, waar ze van maandag tot vrijdag of langer kunnen verblijven, wordt deze schooluitval voorkomen. Bij twee andere scholen werkt dit geweldig goed.Ons project in de komende Vastentijd is de bouw van een slaaphuis voor 65 meisjes bij de Mopia Primaryschool. De geraamde kosten van dit huis, met keuken en sanitair (septictank en water-put), elektriciteit (zonnepanelen) en bedden, enzovoort bedraagt € 40.000,- tot € 45.000,-. De Masaigemeenschap draagt zelf eenderde deel van de kosten.

U kunt geld overmaken voor dit meisjesslaaphuis naar:

bankrekening: NL21 INGB 0000 0058 50 van de VASTENACTIE, met vermelding van ons projectnummer: 113669.

Namens de BOAZ-parochies Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Zandvoort en Schalkwijk,

Wil Hoefmans-Dekker

 

Reacties zijn gesloten.