Zondagsvieringen

Adressen BOAZ-kerken:
Heilige Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG  Bloemendaal
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7, 2051 BD  Overveen
H. Antoniuskerk, Sparrenlaan 9, 2111 AE  Aerdenhout
H. Agathakerk, Grote Krocht 45, 2042 LV  Zandvoort

Onze pastores verzorgen ook de zondagsvieringen in vier Haarlemse kerken: de BAVO-kathedraal aan de Leidsevaart, de Josephkerk in de Jansstraat en de Moeder van de Verlosserkerk (Schalkwijk) en de Groenmarktkerk aan de Nieuwe Groenmarkt te Haarlem. De zondagsvieringen van deze Haarlemse kerken staan ook hieronder vermeld. Voor hun doordeweekse of bijzondere vieringen kunt u kijken op de websites van die kerken.

VANAF 2019 ZIJN DE VIERINGEN IN DE BOAZ-PAROCHIES ALS VOLGT:
De vieringen beginnen in Bloemendaal, Aerdenhout, Overveen en Zandvoort om 10.00 uur (in alle vier de kerken op hetzelfde tijdstip).
Bloemendaal:
10.00 uur Eucharistieviering op elke tweede en vierde zondag van de maand. Elke eerste zondag is er een Gebedsviering in Bloemendaal om 10.00 uur.
Overveen: 10.00 uur Eucharistieviering op elke eerste en derde zondag van de maand (en ook als er een vijfde zondag is). Op de derde zondag is er ook Kinderkerk en crèche in Overveen.
Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering op elke eerste en derde zondag van de maand.
Zandvoort: 10.00 uur Eucharistieviering op elke tweede en vierde zondag van de maand.
Met kerkelijke feestdagen is het anders, kijk svp in het Parochieblad en op de website (de website is het meest actueel).

Donderdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming
Kathedrale Basiliek St. Bavo 19.30 H. Eucharistieviering met Mgr. J. Hendriks.

Josephkerk: 19.00 uur Hoogmis kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: 10.30 uur Woord- en Gebedsviering Broeder Savio. Samenzang.


Zondag 18 augustus
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Organist P. Waerts.

Aerdenhout: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Ad hoc koor o.l.v. dirigent/organist M. Koning.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
Greg. Vakantiekoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en gebedsviering hr. L. Besselink. Groenmarktkoor.

 

Zondag 25 augustus
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering hr. E. v.d. Borne.
Samenzang.

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Agathakoor o.l.v. dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Charismatische liederen.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Gebedsviering mevr. A. McDonnell. Samenzang.

 

Zondag 1 september
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. T. Gieske.
Koorgroep o.lv. dirigent H. Huson.

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

Aerdenhout: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop.
Cantate Domino.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter. Mannenkoor.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Gezinskoor.
10.45 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en gebedsviering hr. F. Visser.
Samenzang.

 

Zondag 8 september
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson.

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Agathakoor o.l.v. dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken E. Wiss.
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Kathedrale Koor.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Gebedsviering broeder Savio. Groenmarktkoor.

 

Zondag 15 september
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering pastor E. Fennis.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.
Er is Kinderkerk voor de kinderen t/m 8 jaar in de Regenboogzaal
(er wordt een bijbelverhaal verteld, er wordt geknutseld, etc)
en voor de allerkleinsten is er crèche.

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Jeugdkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter.
Gezinskoor.
10.45 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Themaviering mevr. Q. Blüm.
Groenmarktkoor.

 

Zondag 22 september
Bloemendaal 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson.

Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering mevr. T. Boddaert.
Agathakoor o.l.v. dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Ontmoetingskerk Schalkwijk: 10.00 uur Oecumenische viering met dominee en diaken G.J. van der Wal.
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Cantor en organist.
10.45 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Communieviering diaken R. Mascini. Samenzang.

 

Zondag 29 september
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Jong van Hart koor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Charismatische liederen (koor Peerke Donders?)
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Gebedsviering. Afsluiting van de Vredesweek. J. Obdam.
Samenzang.