Zondagsvieringen

Adressen BOAZ-kerken:
Heilige Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG  Bloemendaal
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7, 2051 BD  Overveen
H. Antoniuskerk, Sparrenlaan 9, 2111 AE  Aerdenhout
H. Agathakerk, Grote Krocht 45, 2042 LV  Zandvoort

Onze pastores verzorgen ook de zondagsvieringen in vier Haarlemse kerken: de BAVO-kathedraal aan de Leidsevaart, de Josephkerk in de Jansstraat en de Moeder van de Verlosserkerk (Schalkwijk) en de Groenmarktkerk aan de Nieuwe Groenmarkt te Haarlem. De zondagsvieringen van deze Haarlemse kerken staan ook hieronder vermeld. Voor hun doordeweekse of bijzondere vieringen kunt u kijken op de websites van die kerken.

VANAF 2019 ZIJN DE VIERINGEN IN DE BOAZ-PAROCHIES ALS VOLGT:
De vieringen beginnen in Bloemendaal, Aerdenhout, Overveen en Zandvoort om 10.00 uur (in alle vier de kerken op hetzelfde tijdstip).
Bloemendaal:
10.00 uur Eucharistieviering op elke tweede en vierde zondag van de maand. Elke eerste zondag is er een Gebedsviering in Bloemendaal om 10.00 uur.
Overveen: 10.00 uur Eucharistieviering op elke eerste en derde zondag van de maand (en ook als er een vijfde zondag is). Op de derde zondag is er ook Kinderkerk en crèche in Overveen.
Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering op elke eerste en derde zondag van de maand.
Zandvoort: 10.00 uur Eucharistieviering op elke tweede en vierde zondag van de maand.
Met kerkelijke feestdagen is het anders, kijk svp in het Parochieblad en op de website (de website is het meest actueel).

Stille Zaterdag 20 april: Paaswake
We waken in afwachting van Jezus’ Verrijzenis. Het Licht breekt door de duisternis. Hij is sterker dan de dood en verrijst! We zegenen en ontsteken de nieuwe Paaskaars en horen meerdere lezingen die Gods werk voor de mens laten zien. We vernieuwen onze Doopgeloften en bejubelen Jezus die verrijst!
Bloemendaal: 21.00 uur Meditatieve Paaswake. Hr. E. v.d. Borne
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Overveen: 20.00 uur Paaswake kapelaan N. Beemster.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

Aerdenhout: 20.00 uur Paaswake kapelaan J. van Voorst.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

Zandvoort: 22.30 uur Paaswake pastoor B. Putter.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk:
18.30 uur Familieviering diaken G.J. van der Wal.
Jeugdkoor.
21.00 uur Paaswake pastor D. Duijves.
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal:
21.00 uur Paaswake Mgr. J. Hendriks.
Senioren & Mannenkoor.

Josephkerk:
Van 16.00-18.00 uur biechtgelegenheid.
22.00 uur Paaswake pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum. Gezongen Latijns exsultet.

Groenmarktkerk:
20.00 uur Paaswake pastor B. van Oploo en broeder Savio.
Groenmarktkoor en orgel.


Zondag 21 april Eerste Paasdag
(bij de meeste kerken na afloop voor de kinderen: paaseieren zoeken in de pastorietuin)
Jezus is verrezen! We vieren uitbundig en plechtig dat God voor ons de overwinning behaald heeft.

Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering. Hr. E. v.d. Borne.
Anima Vitae o.l.v. dirigente mw. A. Kole

Overveen 10.00 uur Gezinsviering kapelaan N. Beemster.
Organist N. Waasdorp, samenzang Nederlandse paasliederen.
Na afloop kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin.

Aerdenhout 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk:
10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

Bavo-kathedraal:
10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Punt. Kathedrale Koor.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks. Gezinskoor.
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk:
20.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Koorzang


Maandag 22 april Tweede Paasdag
Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst

 

Josephkerk 10.00 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum

 

Zondag 28 april
Bloemendaal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Charismatische liederen.
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Gebedsviering en Agapè
Hr. L. Besselink en broeder Savio, samenzang.


Zondag 5 mei
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. T. Gieske en Mw. H. Maasen. Koorgroep.

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster. Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks. Gastkoor

 

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Gezinskoor
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Communieviering diaken R. Mascini en mw. K. Ottenhof
Orgel en samenzang.


Zondag 12 mei Moederdag
Bloemendaal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst. Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson.

Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering mw. T. Boddaert.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop. Mannenkoor

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Gebedsviering mw. A. McDonnell en hr. L. Besselink
Groenmarktkoor en orgel.

Zondag 19 mei
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.
Er is Kinderkerk voor de kinderen t/m 8 jaar in de Regenboogzaal
(er wordt een bijbelverhaal verteld, er wordt geknutseld, etc)
en voor de allerkleinsten is er crèche.

Aerdenhout 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Jeugdkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Band Living Tree
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Goylants Kamerkoor

Groenmarktkerk 10.30 uur Gebedsviering broeder Savio en mw. K. Ottenhof
Groenmarktkoor en orgel.

 

Zondag 26 mei
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster en kapelaan J. van Voorst.
Viering van de Eerste Heilige Communie met 36 communicantjes.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Charismatische liederen.
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Gebedsviering hr. F. Visser.
Samenzang.

Donderdag 30 mei Hemelvaart
Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Cantor en organist
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Communieviering broeder Savio en mw. K. Ottenhof
Orgel en samenzang.

Zondag 2 juni
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. C. Huisman en mw. M. v.d. Berg
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Overveen 10.00 uur kapelaan J. van Voorst
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken E. Wiss.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop

Josephkerk:
10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter en pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum en Gezinskoor. Daarna processie Maria van Haarlem.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Communieviering diaken R. Mascini en mw. K. Ottenhof
Orgel en samenzang.

Zaterdag 8 juni
Bavo-kathedraal 18.00 uur Vormselviering Mgr. J. Hendriks.
Band Living Tree

 

Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag
Bloemendaal 11.00 uur Viering in Openluchttheater CAPRERA in Bloemendaal
met pastoor B. Putter en dominees

Overveen 11.00 uur Viering in Openluchttheater CAPRERA in Bloemendaal
met pastoor B. Putter en dominees

Aerdenhout 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Jong van Hartkoor

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Cantor en orgel
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: geen viering, want:
Oecumenische stadsviering in de Grote Bavo op de Grote Markt

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst

Josephkerk 10.00 uur pastor A. Hendriks. Schola Cantorum


Zondag 16 juni
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Er is Kinderkerk voor de kinderen t/m 8 jaar in de Regenboogzaal
(er wordt een bijbelverhaal verteld, er wordt geknutseld, etc)
en voor de allerkleinsten is er crèche.

Aerdenhout 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Jeugdkoor

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks. Gezinskoor
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Gebedsviering alle voorgangers Groenmarktkerk.
Orgel, Parochiedag, feestelijk samenzijn na de viering.

Zondag 23 juni
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering hr. E. v.d. Borne.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering mw. T. Boddaert
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves
Samenzang

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Agapè-viering hr. F. Visser. Samenzang

Zondag 30 juni
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Gezinsviering
Installatie koor Mgr. J. Hendriks/kapelaan J. van Voorst

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Charismatische liederen
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en gebedsviering De Antoniusgemeenschap.
Orgel en samenzang

 

Zondag 7 juli
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. T. Gieske
Anima Vitae o.l.v. dirigente mw. A. Kole.

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Gezinskoor
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Schola Cantorum.