Zondagsvieringen

Adressen BOAZ-kerken:
Heilige Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG  Bloemendaal
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7, 2051 BD  Overveen
H. Antoniuskerk, Sparrenlaan 9, 2111 AE  Aerdenhout
H. Agathakerk, Grote Krocht 45, 2042 LV  Zandvoort

Onze pastores verzorgen ook de zondagsvieringen in vier Haarlemse kerken: de BAVO-kathedraal aan de Leidsevaart, de Josephkerk in de Jansstraat en de Moeder van de Verlosserkerk (Schalkwijk) en de Groenmarktkerk aan de Nieuwe Groenmarkt te Haarlem. De zondagsvieringen van deze Haarlemse kerken staan ook hieronder vermeld. Voor hun doordeweekse of bijzondere vieringen kunt u kijken op de websites van die kerken.

VANAF 2019 ZIJN DE VIERINGEN IN DE BOAZ-PAROCHIES ALS VOLGT:
De vieringen beginnen in Bloemendaal, Aerdenhout, Overveen en Zandvoort om 10.00 uur (in alle vier de kerken op hetzelfde tijdstip).
Bloemendaal: 10.00 uur Eucharistieviering op elke tweede en vierde zondag van de maand. Elke eerste zondag van de maand is er een Gebedsviering in Bloemendaal om 10.00 uur.
Overveen: 10.00 uur Eucharistieviering op elke eerste en derde zondag van de maand (en ook als er een vijfde zondag is). Op de derde zondag is er ook Kinderkerk en crèche in Overveen.
Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering op elke eerste en derde zondag van de maand.
Zandvoort: 10.00 uur Eucharistieviering op elke tweede en vierde zondag van de maand.

Met kerkelijke feestdagen is het anders, kijk svp in het Parochieblad en op de website (de website is het meest actueel).

 

Zondag 24 februari
Bloemendaal: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson.

Zandvoort: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop.
Samenzang.

Bavo-kathedraal: 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks.
Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst, charismatische liederen.
10.45 uur kapelaan J. van Voorst, Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: 10.30 uur Woord en gebedsviering diaken R. Mascini, Taizékoor.

 

Zondag 3 maart

Bloemendaal: 10.00 uur Gebedsviering mevr. T. Gieske en mevr. H. Maasen

Overveen: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Bavo-kathedraal: 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop. Bavocantorij.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks, gezinskoor.
10.45 uur pastor A. Hendriks, Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: 10.30 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Orgel en samenzang.

 

Aswoensdag 6 maart: Askruisje kunt u krijgen bij onderstaande kerken
Bloemendaal: 19.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.

Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Overveen: 17.30 uur Gebedsviering kapelaan N. Beemster.
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning.

Zandvoort: 19.15 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 19.00 uur Woord- en communieviering diaken G.J. van der Wal.
Con Amore.

Bavo-kathedraal: 19.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst. Mannenkoor.

Josephkerk: 9.00 uur in de Mariakapel, Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
19.00 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks. Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: 19.30 uur Eucharistieviering pastor K. van Lent en diaken R. Mascini
Groenmarktkoor en orgel.

 

Zondag 10 maart

Bloemendaal: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Zandvoort: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal: 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks.
Kathedrale Koor (tv-mis)

Josephkerk: 9.30 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter, cantor en orgel.
10.45 uur pastoor B. Putter, Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: 10.30 uur Woord- en Communieviering diaken R. Mascini en mw. K. Ottenhof.
Groenmarktkoor en orgel

 

Zondag 17 maart

Overveen: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Er is Kinderkerk voor de kinderen t/m 8 jaar in de Regenboogzaal
(er wordt een bijbelverhaal verteld, er wordt geknutseld, etc)
en voor de allerkleinsten is er crèche.

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Jeugdkoor.

Bavo-kathedraal: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks, gezinskoor.
10.45 uur pastor A. Hendriks, Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: 10.30 uur Eucharistieviering pastor B. van Oploo.
Groenmarktkoor en orgel

Dinsdag 19 maart
Josephkerk: 19.00 uur Hoogfeest van St. Joseph (patroonsheilige)
pastor A. Hendriks, Schola Cantorum.

 

Zondag 24 maart

Bloemendaal: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Koorgroep o.l.v. organist/dirigent H. Huson

Zandvoort: 10.00 uur Woord- en Communieviering mevr. T. Boddaert.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Samenzang.

Bavo-kathedraal: 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks. Mannenkoor.

Josephkerk: 9.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst, band Living Tree.
10.45 uur kapelaan J. van Voorst, Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: 10.30 uur Vastenviering, mw. Q. Blüm en mw. G. Broertjes. Samenzang.

 

Zondag 31 maart

Overveen: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.

De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
Jong van Hartkoor

Bavo-kathedraal: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Capella Puellarum.

Josephkerk: 9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks, charismatische liederen.
10.45 uur pastor A. Hendriks, Schola Cantorum.

 

Zaterdag 6 april:
Bavo-kathedraal 20.00 uur Passieconcert door Bavocantorij.

 

Zondag 7 april
Bloemendaal: 10.00 uur Gebedsviering mevr. T. van Holk en mevr. A. Bank.
Koorgroep

Overveen: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

Bavo-kathedraal: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter en kapelaan N. Beemster. Gastkoor.
Bavo bloeit + Motorzegening

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks, cantor en orgel.
10.45 uur pastor A. Hendriks, Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: 10.30 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop.
Orgel en samenzang.

 

Zondag 14 april Palmzondag

Bloemendaal: 10.00 uur Woord- en Communieviering E. v.d. Borne.
Koorgroep o.l.v. H. Huson

Overveen: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster. Organist N. Waasdorp en samenzang.
Kinderkerk t/m 9 jaar (film in de Regenboogzaal) en crèche voor de kleintjes.
Palmpaasoptocht met drumband en majorettes:
de kinderen gaan met hun palmpaasstokken na de viering achter de drumband en majorettes aan naar De Blinkert en de speeltuin, waar limonade en lekkers is.

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning.

Zandvoort: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor G. Zaal.
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal: 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Punt. Bavocantorij.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks,
gezinskoor en palmpaasstoet.
10.45 uur pastor A. Hendriks, Schola Cantorum en palmprocessie.

Groenmarktkerk: 10.30 uur Gebedsviering hr. F. Visser. Groenmarktkoor en orgel.

Dinsdag 16 april
Bavo-kathedraal: 19.30 uur Boeteviering kapelaan J. van Voorst.

Woensdag 17 april
Bavo-kathedraal: 19.30 uur Chrismamis Mgr. J. Punt.
Senioren & Mannenkoor.

Witte Donderdag 18 april
Overveen: 18.30 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.

Moeder van de Verlosserkerk: 19.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

Bavo-kathedraal: 19.30 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks.
Mannenkoor.

Josephkerk: 19.00 uur pastor A. Hendriks. Schola Cantorum.
Aanbidding tot 21.30 uur.

Groenmarktkerk: 19.30 uur pastor B. van Oploo.
Groenmarktkerk en orgel.

Goede Vrijdag 19 april
Bloemendaal: 19.30 uur Meditatieve viering. Hr. E. v.d. Borne. Koorgroep.

Overveen: 15.00 uur Kruisweg kapelaan N. Beemster. Organist P. Waerts.

Aerdenhout: 15.00 uur Kruisweg …..
Antoniuskoor.

Zandvoort: 10.00 uur Kruisweg, oecumenisch, Pastoor B. Putter
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 14.30 uur Kruisweg diaken G.J. van der Wal.
Gelegenheidskoor.

Bavo-kathedraal:
15.00 uur Kruisweg kapelaan J. van Voorst.
19.30 uur Plechtigheden Mgr. J. Punt. Bavocantorij.
21.00 uur Lamentaties kapelaan J. van Voorst. Bavocantorij.

Josephkerk:
15.00 uur Kruisweg pastor A. Hendriks. Gezinskoor.
Daarna biechtgelegenheid.
19.00 uur Plechtigheden pastor A. Hendriks, Schola Cantorum.
Daarna biechtgelegenheid.

Groenmarktkerk:
15.00 uur Kruisweg diaken R. Mascini en mw. K. Ottenhof, orgel.
19.30 uur Broeder Savio en mw. K. Ottenhof. Groenmarktkoor en orgel.

Stille Zaterdag 20 april
Bloemendaal: 21.00 uur Meditatieve Paaswake. Hr. E. v.d. Borne
Koorgroep

Overveen: 20.00 uur Paaswake kapelaan N. Beemster.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

Aerdenhout: 20.00 uur Paaswake kapelaan J. van Voorst.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

Zandvoort: 22.30 uur Paaswake pastoor B. Putter.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

 

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk:
18.30 uur Familieviering diaken G.J. van der Wal.
Jeugdkoor.
21.00 uur Paaswake pastor D. Duijves.
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal:
21.00 uur Paaswake Mgr. J. Hendriks.
Senioren & Mannenkoor.

Josephkerk:
Van 16.00-18.00 uur biechtgelegenheid.
22.00 uur Paaswake pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum. Gezongen Latijns exsultet.

Groenmarktkerk:
20.00 uur Paaswake pastor B. van Oploo en broeder Savio.
Groenmarktkoor en orgel.

Zondag 21 april Eerste Paasdag
(bij de meeste kerken na afloop: paaseieren zoeken in de pastorietuin)

Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering. Hr. E. v.d. Borne. Anima Vitae.

Overveen 10.00 uur Gezinsviering kapelaan N. Beemster.
Organist N. Waasdorp en samenzang Nederlandse paasliederen.
Na afloop kunnen de kinderen paaseieren zoeken in de tuin.

Aerdenhout 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk:
10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

Bavo-kathedraal:
10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Punt
Kathedrale Koor.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Gezinskoor.
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk:
20.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter
Koorzang

Maandag 22 april Tweede Paasdag
Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst

Josephkerk 10.00 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum

Zondag 28 april
Bloemendaal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Charismatische liederen.
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Gebedsviering en Agapè
Hr. L. Besselink en broeder Savio, samenzang.


Zondag 5 mei
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. T. Gieske en Mw. H. Maasen. Koorgroep

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster. Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks. Gastkoor

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Gezinskoor
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Communieviering diaken R. Mascini en mw. K. Ottenhof
Orgel en samenzang.

Zondag 12 mei Moederdag

Bloemendaal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst. Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson.

Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering mw. T. Boddaert.
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop. Mannenkoor

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Gebedsviering mw. A. McDonnell en hr. L. Besselink
Groenmarktkoor en orgel.

Zondag 19 mei
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.
Er is Kinderkerk voor de kinderen t/m 8 jaar in de Regenboogzaal
(er wordt een bijbelverhaal verteld, er wordt geknutseld, etc)
en voor de allerkleinsten is er crèche.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Jeugdkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Band Living Tree
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Goylants Kamerkoor

Groenmarktkerk 10.30 uur Gebedsviering broeder Savio en mw. K. Ottenhof
Groenmarktkoor en orgel.

 

Zondag 26 mei
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves

Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster en kapelaan J. van Voorst.
Viering van de Eerste Heilige Communie met 36 communicantjes.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Charismatische liederen.
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Gebedsviering hr. F. Visser.
Samenzang.

Donderdag 30 mei Hemelvaart
Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Cantor en organist
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Communieviering broeder Savio en mw. K. Ottenhof
Orgel en samenzang.

Zondag 2 juni
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. C. Huisman en mw. M. v.d. Berg
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Overveen 10.00 uur kapelaan J. van Voorst
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop

Josephkerk:
10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter en pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum en Gezinskoor
Daarna processie Maria van Haarlem

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Communieviering diaken R. Mascini en mw. K. Ottenhof
Orgel en samenzang.

Zaterdag 8 juni
18.00 uur
Vormselviering Mgr. J. Hendriks
Band Living Tree

 

Zondag 9 juni Eerste Pinksterdag
Bloemendaal 11.00 uur Viering in Openluchttheater CAPRERA in Bloemendaal
met pastoor B. Putter en dominees

Overveen 11.00 uur Viering in Openluchttheater CAPRERA in Bloemendaal
met pastoor B. Putter en dominees

Aerdenhout 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster

Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Jong van Hartkoor

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Cantor en orgel
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: geen viering, want:
Oecumenische stadsviering in de Grote Bavo op de Grote Markt

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst

Josephkerk 10.00 uur pastor A. Hendriks. Schola Cantorum


Zondag 16 juni
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Er is Kinderkerk voor de kinderen t/m 8 jaar in de Regenboogzaal
(er wordt een bijbelverhaal verteld, er wordt geknutseld, etc)
en voor de allerkleinsten is er crèche.

Aerdenhout 10.00 uur …..
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. v.d. Wal
Jeugdkoor

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Gezinskoor
10.45 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Schola Cantorum

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Gebedsviering alle voorgangers Groenmarktkerk
Orgel, Parochiedag, feestelijk samenzijn na de viering.

Zondag 23 juni
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering hr. E. v.d. Borne.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering mw. T. Boddaert
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves
Samenzang

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Agapè-viering hr. F. Visser. Samenzang

Zondag 30 juni
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Gezinsviering
Installatie koor Mgr. J. Hendriks/kapelaan J. van Voorst

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Charismatische liederen
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en gebedsviering De Antoniusgemeenschap.
Orgel en samenzang

 

Zondag 7 juli
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. T. Gieske
Anima Vitae

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Gezinskoor
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Schola Cantorum.