Zondagsvieringen

Adressen BOAZ-kerken:
Heilige Drie-eenheid, Bispinckpark 1, 2061 SG  Bloemendaal
Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7, 2051 BD  Overveen
H. Antoniuskerk, Sparrenlaan 9, 2111 AE  Aerdenhout
H. Agathakerk, Grote Krocht 45, 2042 LV  Zandvoort

Onze pastores verzorgen ook de zondagsvieringen in vier Haarlemse kerken: de BAVO-kathedraal aan de Leidsevaart, de Josephkerk in de Jansstraat en de Moeder van de Verlosserkerk (Schalkwijk) en de Groenmarktkerk aan de Nieuwe Groenmarkt te Haarlem. De zondagsvieringen van deze Haarlemse kerken staan ook hieronder vermeld. Voor hun doordeweekse of bijzondere vieringen kunt u kijken op de websites van die kerken.

VANAF 2019 ZIJN DE VIERINGEN IN DE BOAZ-PAROCHIES ALS VOLGT:
De vieringen beginnen in Bloemendaal, Aerdenhout, Overveen en Zandvoort om 10.00 uur (in alle vier de kerken op hetzelfde tijdstip).
Bloemendaal:
10.00 uur Eucharistieviering op elke tweede en vierde zondag van de maand. Elke eerste zondag is er een Gebedsviering in Bloemendaal om 10.00 uur.
Overveen: 10.00 uur Eucharistieviering op elke eerste en derde zondag van de maand (en ook als er een vijfde zondag is). Op de derde zondag is er ook Kinderkerk en crèche in Overveen.
Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering op elke eerste en derde zondag van de maand.
Zandvoort: 10.00 uur Eucharistieviering op elke tweede en vierde zondag van de maand.
Met kerkelijke feestdagen is het anders, kijk svp in het Parochieblad en op de website (de website is het meest actueel).

Zondag 23 juni
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering hr. E. v.d. Borne.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering mw. T. Boddaert
Agathakoor met dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal
Samenzang

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Capella Puellarum.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Agapè-viering hr. F. Visser. Samenzang

Zondag 30 juni
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Gezinsviering
Installatie koor Mgr. J. Hendriks/kapelaan J. van Voorst. Kathedrale Koor (Installatie nieuwe leden).

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Charismatische liederen, mogelijk met koor Peerke Donders
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en gebedsviering De Antoniusgemeenschap.
Orgel en samenzang

 

Zondag 7 juli
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. T. Gieske
Anima Vitae o.l.v. dirigente mw. A. Kole.

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

Zandvoort: 10.00 uur Oecumenische tuinviering protestantse kerk
met pastoor B. Putter en dominee

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Cantate Domino.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks. Schoolkoor.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Gezinskoor
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en communieviering diaken R. Mascini.
Samenzang.

 

Zondag 14 juli
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering hr. E. v.d. Borne.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves
Organist en cantor.
Aansluitend om 12.00 uur Opening Expositie

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster
Greg. Vakantiekoor

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Agapè-viering hr. F. Visser. Samenzang

 

Zondag 21 juli

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
Samenzang.

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

 

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken E. Wiss.
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en gebedsviering hr. F. Visser. Groenmarktkoor.

 

Zondag 28 juli
Bloemendaal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Samenzang.

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter.
Organist en cantor.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Greg. Vakantiekoor

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks
Charismatische liederen.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur themaviering mevr. Q. Blüm. Samenzang.

 

Zondag 4 augustus
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. T. van Holk.
Samenzang.

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.

Aerdenhout: 10.00 uur Woord- en Communieviering mevr. M. Gerlagh.
Ad hoc koor o.l.v. dirigent/organist M. Koning


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop.
Greg. Vakantiekoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst. Gastkoor.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering pastor A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en communieviering diaken R. Mascini.
Samenzang.

 

Zondag 11 augustus
Bloemendaal 10.00 uur Eucharistieviering pastor D.  Duijves.
Samenzang.

Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering mw. T. Boddaert
Organist en cantor.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Communieviering diaken R. Mascini. Groenmarktkoor

 

Donderdag 15 augustus Maria ten Hemelopneming
Josephkerk: 19.00 uur Hoogmis kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk: 10.30 uur Woord- en Gebedsviering Broeder Savio. Samenzang.

Zondag 18 augustus

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter.
Organist P. Waerts.

Aerdenhout: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Ad hoc koor o.l.v. dirigent/organist M. Koning

 

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
Greg. Vakantiekoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en gebedsviering hr. L. Besselink. Groenmarktkoor.

 

Zondag 25 augustus
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering hr. E. v.d. Borne.
Samenzang.

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Agathakoor o.l.v. dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Charismatische liederen.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Gebedsviering mevr. A. McDonnell. Samenzang.

 

Zondag 1 september
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en gebedsviering mw. T. Gieske.
Koorgroep o.lv. dirigent H. Huson.

Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan N. Beemster.
BOAZ Cantorij o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

Aerdenhout: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Eucharistieviering pastor H.J. van Ogtrop.
Cantate Domino.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter. Mannenkoor.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Gezinskoor.
10.45 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en gebedsviering hr. F. Visser.
Samenzang.

 

Zondag 8 september
Bloemendaal 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson.

Zandvoort 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Agathakoor o.l.v. dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken E. Wiss.
Jong van Hartkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B. Putter. Kathedrale Koor.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Cantor en orgel.
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Gebedsviering broeder Savio. Groenmarktkoor.

 

Zondag 15 september
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering pastor E. Fennis.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.
Er is Kinderkerk voor de kinderen t/m 8 jaar in de Regenboogzaal
(er wordt een bijbelverhaal verteld, er wordt geknutseld, etc)
en voor de allerkleinsten is er crèche.

Aerdenhout: 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Antoniuskoor o.l.v. dirigent/organist M. Koning


De Haarlemse kerken:

Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Jeugdkoor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter.
Gezinskoor.
10.45 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Themaviering mevr. Q. Blüm.
Groenmarktkoor.

 

Zondag 22 september
Bloemendaal 10.00 uur Eucharistieviering pastor D. Duijves.
Koorgroep o.l.v. dirigent H. Huson.

Zandvoort 10.00 uur Woord- en Communieviering mevr. T. Boddaert.
Agathakoor o.l.v. dirigente H. Jurrius-Franssen en organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Ontmoetingskerk Schalkwijk: 10.00 uur Oecumenische viering met dominee en diaken G.J. van der Wal.
Samenzang.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering Mgr. J. Hendriks. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Cantor en organist.
10.45 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Communieviering diaken R. Mascini. Samenzang.

 

Zondag 29 september
Overveen 10.00 uur Eucharistieviering kapelaan J. van Voorst.
Cantate Domino o.l.v. dirigent/organist P. Waerts.

De Haarlemse kerken:
Moeder van de Verlosserkerk: 10.00 uur Woord- en Communieviering diaken G.J. van der Wal.
Jong van Hart koor.

Bavo-kathedraal 10.00 uur Eucharistieviering pastoor B.J. Putter. Samenzang.

Josephkerk:
9.30 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Charismatische liederen (koor Peerke Donders?)
10.45 uur Eucharistieviering kanunnik A. Hendriks.
Schola Cantorum.

Groenmarktkerk 10.30 uur Woord- en Gebedsviering. Afsluiting van de Vredesweek. J. Obdam.
Samenzang.