Kerkmuziek/onze koren

In de parochies zijn verschillende koren actief die ieder op een eigen wijze bijdragen aan de viering van de zondagse liturgie. BOAZ is in overleg met het Muziekinstituut St. Bavo voor een intensieve samenwerking ten behoeve van de kerkmuziek in de parochie van Overveen. In Overveen, Aerdenhout en Zandvoort worden meer en minder regelmatig concerten aangeboden door koren en zanggroepen met een religieus programma. In Overveen is een traditie groeiend om voor de zondagse eucharistieviering gastkoren uit te nodigen.

Bloemendaal: De Koorgroep. De Koorgroep verzorgt gewoonlijk de zondagse liturgische vieringen en put uit een omvangrijk Nederlandstalig repertoire. De Koorgroep staat onder leiding van dirigent Harm Huson en wordt op het orgel begeleid door de heer Wim Mensink. Repetities: iedere donderdagavond.
Informatie en aanmeldingen: Harm Huson, e-mail: harmhuson@gmail.com.

Bloemendaal: Anima Vitae. Dit koor verzorgt ca. 6 x per jaar een liturgische viering. Een werkgroep uit het koor bereidt de viering voor rond een thema met de voorganger. De repetities zijn om de week op vrijdagavond. Het koor staat onder leiding van Annelies Kole. Informatie en aanmeldingen: annelies.kole@telfort.nl, tel. 023-5261751.

Bloemendaal en Overveen: De Cantorij voor rouw en trouw. Dit koor verzorgt de vieringen bij huwelijk, huwelijksjubileum en uitvaart. Mevrouw Lenie van Elteren is de dirigent en de heer Frans van der Vlugt de vaste organist. Dit koor repeteert eens in de 14 dagen op vrijdag van 10.30 tot 12.30 uur in de kerk van Bloemendaal (Bispinckpark).
Informatie en aanmeldingen: vacature.

Overveen: BOAZ Cantorij. De BOAZ cantorij is een gezelschap van mensen uit verschillende parochies van BOAZ en daarbuiten. De cantorij staat onder leiding van de dirigent/organist Paul Waerts. De gedachte van de BOAZ cantorij is om mensen die interesse hebben in koorzang samen te brengen voor kleinere en grotere uitvoeringen. Op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur worden (in de Regenboogzaal van de pastorie van de O.L.V.O.O. kerk in Overveen) kerkmuziekworkshops aangeboden die uitlopen op een gerichte repetitie met leden die op een bepaalde zondag of gelegenheid zingen (in één van de BOAZ-kerken). Deelname aan de BOAZ cantorij betekent voor u dus maximale flexibiliteit en afwisseling. Men tekent in voor een specifieke viering op zondag of op een ander moment.
Informatie en aanmeldingen: Paul Waerts, pwaerts@kpnplanet.nl, tel. 06-53763737.

Lees ook: Wie is Paul Waerts?

Overveen: Cantate Domino. Dit is een gemengd koor met een lange en rijke geschiedenis: een historie om trots op te zijn.
Het koor werd reeds in 1884 (!) opgericht. Hoewel het daarmee vermoedelijk het oudste kerkkoor van het bisdom Haarlem is, is het nog altijd springlevend met zo’n 39 enthousiaste leden o.l.v. de inspirerende en professionele organist/dirigent, Paul Waerts en organist/dirigent in opleiding Jan Luiten. Zij zingen voornamelijk Latijnse missen, o.a. van Mozart, Schubert, Haydn en Perosi. Daarnaast vele mooie muziek van o.a. Mendelssohn, Händel, Caesar Franck, William Byrd en Thomas Tallis.
Cantate Domino zingt gewoonlijk op de eerste zondag van de maand in de Moeder van de Verlosserkerk in Haarlem-Schalkwijk en op de derde en vijfde zondag van de maand in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk in Overveen.
Zie ook: www.koorcantatedomino.nl  

Aerdenhout: Parochiekoor Antonius. Dit koor van ca 25 leden zingt klassiek katholiek liturgisch repertoire en Nederlandse composities. Het koor repeteert op de dinsdagavonden in het gebouw de Spar. Gemiddeld wordt op drie zondagen medewerking gegeven aan de liturgie. Het koor staat onder leiding van de dirigent/organist Max Koning. Informatie en aanmeldingen: Marijke Heiligers, h.heiligers@casema.nl, tel. 023-5247745.

Zandvoort: Parochiekoor H. Agatha. Dit koor van ca 35 leden zingt modern Nederlandstalig repertoire, Latijn meerstemmig en koorstukken uit de klassieke Duitse, Franse en Engelse traditie. Onder leiding van Hedwig Jurrius repeteert het koor iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in de ontmoetingsruimte van de H. Agathakerk. Na aflopp is er gelegenheid om elkaar, onder het genot van een glaasje, te ontmoeten en na te praten. Organist en muzikaal adviseur: Paul Waerts.
Informatie en aanmeldingen: Hedwig Jurrius, hjf@xs4all.nl, tel. 06-46577776 en
Bij de secretaris van het koor Herma Bluijs, herma@nederlof.nl

Zandvoort: Koor voor voor rouw en trouw van de H. Agathakerk. Dit koor verzorgt de vieringen bij huwelijk, huwelijksjubileum en uitvaart. De heer Johan Lehman is de dirigent en de vaste organist is Paul Waerts. Het koor repeteert elke eerste donderdag van de maand van 19.30 tot 20.00 uur in de H. Agathakerk. Informatie en aanmeldingen: Johan Lehman, jdmlehman@zonnet.nl, tel. 023-5719861 en 06-51001483.

Zandvoort: Kinderkoor H. Agatha. Dit koor zingt in BOAZ-gezinsvieringen, met Kerst en Palmpasen en met de Eerste Communie in Overveen. Het koort bestaat uit kinderen vanaf 8 jaar. De gezellige repetities zijn op maandagmiddag van 15.15 tot 16.00 uur in de
H. Agathakerk. De dirigent is Paul Waerts.
Informatie en aanmeldingen: Paul Waerts: pwaerts@kpnplanet.nl, tel. 06-53763737 en bij
Mevrouw W. Stoopman, tel. 023-5731028.