Waarom zijn wij op aarde? Dit was het thema van de Regiodag bezoekvrijwilligers Haarlem-Kust

De bijeenkomst vond plaats op 21 september in de Moeder van de Verlosserkerk te Haarlem en werd onder de bezielende leiding van diaken Rob Mascini gehouden voor tien bezoekvrijwilligers. Na een meditatie moment begon Rob met een korte diapresentatie. De eerste dia had het opschrift: Waarom zijn we op aarde?
De aanwezigen wisten het antwoord wel vanuit de catechismus: Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn. Op de dia werd een kind gedoopt, ondergedompeld volgens de Oosterse traditie, maar met twee handen stevig  vastgehouden, opdat het niet zou verdrinken. Een kind opgedragen aan God, aan de hand van God, maar ook  door mensenhanden gedragen worden, opdat het tot nieuw leven komt.

In twee sessies zijn er casussen besproken over geloofs- en levensvragen die bezoekvrijwilligers en pastores in gesprekken met de bezoeker tegenkomen. Ieder bezoekvrijwilliger werd gevraagd om op de casus te reageren. Vragen die niet eenvoudig te beantwoorden zijn, maar er werden handvatten aangereikt door onderlinge reflectie op de casus. De bezoekvrijwilligers hebben de dag als een positieve impuls ervaren om hun belangrijke  bezoekwerk  vanuit een gelovige houding, op een nog kundigere wijze voort te zetten.
Rob heeft de presentatie afgesloten met de dia met het opschrift: Het Paradijs is onze droom. De dia met de koepel van de San Clemente in Rome, waarop de levensboom / het kruis van Jezus, de hand van God die ons voert naar het Paradijs, naar Eeuwig leven .

We hebben de dag afgesloten met  een heerlijke lunch. Hartelijk dank aan allen, die meegewerkt hebben aan deze dag.

Pastor-diaken Gert Jan van der Wal

 

Reacties zijn gesloten.