WOW! Een stampvolle kerk in Overveen!

Zondag 19 april Eerste Heilige Communieviering
WOW! Een stampvolle kerk in Overveen! Het was geen Kerst of Pasen en toch een zeer volle kerk, waarbij zelfs alle zijbeuken bezet waren. Velen waren gekomen om te zien hoe 22 communicantjes op zondag 19 april hun Eerste Heilige Communie deden. Het werd een feestelijke viering, waarin pastor Nico Kerssens voorging. Mede-celebrant was pastor Julius Elferink, wiens nichtje Bente één van de communicantjes was.

De communicantjes, afkomstig uit de BOAZ-parochies en de Moeder van de Verlosserkerk uit Haarlem-Schalkwijk, kwamen de kerk in processie binnen en liepen met hun brandende doopkaarsen onder de versierde bogen door die door hun broertjes en zusjes werden vastgehouden. Het Jeugdkoor uit Haarlem-Schalkwijk zong enthousiast èn mooi onder de bezielende leiding van pianist Ben Kamer. Elk communicantje had een taak tijdens de viering, van collecteren tot het helpen bij het gereed maken van de tafel voor het breken van het brood en de wijn.

Een groep ouders had de kerk prachtig versierd en de “paspoorten” van de kinderen opgehangen. Die paspoorten hadden de kinderen gemaakt tijdens een van de zeven voorbereidingsbijeenkomsten die zij vanaf januari op vrijdagmiddagen hebben bijgewoond, onder leiding van pastor Nico Kerssens (in het begin ook nog met pastoor Matthieu Wagemaker). Ook waren er steeds twee ouders als begeleiders bij aanwezig. Op de paspoorten toonden de kinderen uit welk gezin ze kwamen, wie er voor hen belangrijk zijn, welke hobbies ze hebben en of ze huisdieren hebben, op welke school ze zitten en sommigen hadden er ook nog een mooie wens op gezet:

“Ik wens dat iedereen mag meedoen. Dat er nooit meer oorlog is en dat alle mensen vrij zijn.

Dat iedereen lief is voor elkaar. Ik wil God vragen dat arme kinderen genoeg eten en drinken krijgen. Amen.

Mijn vraag aan Jezus: Waar gaan mensen na de dood naartoe? Hoe ziet de hemel eruit?

Dat arme mensen geld krijgen om een huis te kopen.

Dat iedereen gelukkig is. Ik wil vrede op aarde. Dat er geen oorlog meer is.

Mijn vraag aan Jezus is of hij alle zieken weer beter wil maken. Dat iedereen aardig is voor elkaar.”

Het voorbereidingstraject bestond, naast de 7 kinderbijeenkomsten, ook uit de voorstellingsviering op 8 februari in de kerk van Aerdenhout, het bijwonen van de Aswoensdagviering in Bloemendaal (en het buiten verbranden van de palmtakjes van vorig jaar met een groot vuur), het versieren van de palmpasenstokken en de palmpasenoptocht, Witte Donderdag in Overveen, waarbij de communicantjes een bijzondere rol kregen tijdens de viering en pastoor Bart Putter hen uitleg gaf over het Laatste Avondmaal en hen de handen waste. Ook waren vele communicantjes aanwezig op Eerste Paasdag in Overveen, waar vier communicantjes gedoopt werden opdat zij op 19 april hun Eerste Communie zouden kunnen ontvangen.

Eerste communie-Overveen 2015 GroepsfotoZoals gezegd, het was een mooie Eerste Communieviering. Ik denk dat iedereen ervan genoten heeft weer eens een volle kerk te zien. En natuurlijk was dit voor de communicantjes helemaal leuk.

Met een roos liepen zij in optocht door de kerk om de rozen naar het Mariabeeld te brengen als groet aan Maria. Van de pastor ontvingen zij een herinneringskruisje met de tekst “Je bent goed zoals je bent”.

HARTELIJK GEFELICITEERD VOOR ALLE COMMUNICANTEN:

Bastiaan Beuker

Peppe Coonen

Diederik Greebe

Lola de Gruyter

Gray Hoek

Louise Höhner

Bregje Horstman

Louise de Jong

Elize Knoop

Sannemarie Knoop

Pien Langendijk

Bente Loof

Luuk Manni

Bas Molenaar

Julius Pouw

Seppe van Schie

Rosalie Senne

Felix Steffens

Volkert Struycken

Axelle van Teeffelen

Wieger Tempelaars

Gerrit Thoolen

En Raymar Sillé, hij deed op 26 april op Bonaire zijn Eerste Heilige Communie

Eerste communie-OV 2015 kerkgangersDit is een nieuw begin voor jullie. Wij hopen dan ook dat zowel ouders als kinderen een vervolg zullen geven aan het bijwonen van zondagsvieringen in één van de BOAZ-kerken of de Moeder van de Verlosserkerk in Schalkwijk, maar een andere kerk kan natuurlijk ook. Dit kan bij familievieringen, maar bezoek ook eens een gewone zondagsviering. Geloven doe je niet alleen, je hebt “voeding” nodig. Bidden kan overal en toch, zoals een pas gedoopte volwassene zei: Nederlandse katholieken hebben “training” nodig, je moet regelmatig “trainen” om je geloof te onderhouden. Het zou mooi zijn als er naast de hockey- en voetbaltraining ook de geloofstraining een plek krijgt. Een uurtje per week of per maand of per twee maanden, een moment van rust, van bezinning, het gevoed worden door het Evangelie, de preek en het samen vieren van de Eucharistie. Wat zou het mooi zijn als we eens wat vaker een volle kerk zouden zien met volwassenen en kinderen van alle leeftijden. De jeugd heeft de toekomst. Wij hopen dat de kerk ook een toekomst houdt!

Paula van der Voorn, coördinator BOAZ parochies

PS: op www.boazparochies.nl onder het menu Vieringen vind je de zondagsvieringen (met welke voorganger, tijden, familievieringen, kinderkerk, koren, etc.)

Reacties zijn gesloten.