Zondag 22 april Choral Evensong in Overveen, voorlopig de laatste keer, dus maak deze unieke Engelse belevenis mee! Gastpredikant dominee Aart Mak

Na Westminster Abbey en St. Pauls Cathedral in Londen en na daar verscheidene keren te zijn teruggevraagd (wat veel zegt over de hoge zangkwaliteit van dit koor, want in Engeland is de koorzang van zeer hoog niveau), zingt dit koor nu voorlopig voor het laatst in Overveen (hopelijk in het najaar weer).

De Martinus Cantorij zong in Westminster Abbey in Londen voor meer dan duizend mensen. Het was voor de dertig zangers van het anglicaanse koor uit West-Friesland een grote eer dat ze in de beroemde Britse koninklijke kerk mochten zingen. ‘Visiting choirs’ moeten in Westminster Abbey aan hoge muzikale eisen voldoen. Dat dit al jaren lukt is te danken aan de inspirerende koordirigent Paul Waerts. Ook in St. Paul’s Cathedral in Londen en in andere Engelse abdijkerken zingt dit koor. Het mogen zingen in de Britse kerk, vol met haar zo typische eeuwenoude tradities, blijft voor de koorleden een grote belevenis en deze koorzang trekt volle kerken.

Het koor zingt in antifonale opstelling: twee koren staan tegenover elkaar en zingen nu eens samen, dan weer afwisselend. Vooral bij het ‘Anglican chanting’ komt deze kooropstelling tot haar recht. Het koor is gespecialiseerd in ‘Choral Evensongs’: het Anglicaans “Avondgebed” waarbij het koor bidt, luistert naar de lezingen vooral de lofzang gaande houdt. Dit laatste gebeurt door het zingen van psalmen, introits (openingswoorden), hymns (gezangen), responses (gebeden, zoals het Onze Vader), canticles (lofzangen van Maria en Simeon) en anthems (meestal meerstemmig).
Elke Choral Evensong is anders, dus maak het mee!

Zondag 22 april van 17.00-18.00 uur in de kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Korte Zijlweg 7, Overveen. Toegang gratis (na afloop deurcollecte voor uw vrijwillige bijdrage).

Reacties zijn gesloten.